Švejk je novodobá verze Krista

Jméno „Švejk“ a všechny jeho možné gramatické odvozeniny jsou nedílnou součástí české kultury. Román Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války i jeho autor nicméně stále představují uměleckou i vědeckou výzvu. Ústav pro českou literaturu Akademie věd nedávno vydal monografii Fikce Jaroslava Haška, v níž se literární, divadelní nebo filmoví vědci zaobírají českým klasikem z nových perspektiv. Editorem byl literární historik František A. Podhajský.

V současnosti se Švejk hraje v divadlech, připravuje se další filmová adaptace. Čím je téměř po sto letech Jaroslav Hašek tak přitažlivý? Blíží se stoleté výročí jeho úmrtí, čímž nabývají na přitažlivosti zejména granty spojené s jeho jménem. Chybí však jasné vědomí toho, že bez Haška by byla česká kultura jen jedna velká terapeutická skupina. A proč je — kromě popularity a přítomnosti v kánonu — zajímavý pro literární vědce? Většinou vědci pasou po tom, co je pravidelné, co se snadno popisuje a vysvětluje. Pravá legrace ale nastává, když se něco vzpírá, nechce jen tak zapadnout. A Hašek je velmi nepravidelný. Vydali jste teď s kolegy haškovskou monografii; hledáte nové přístupy, jak nad Haškem bádat? Ne, používáme staré přístupy, třeba naratologické, abychom řekli něco nového. Svěží je snad náš základní pohled: hele, to je velká literatura, proč se toho bát.

Jaroslav Hašek v roce 1922, foto: Wikimedia

Jaroslav Hašek v roce 1922, foto: Wikimedia

Nakolik je vlastně Jaroslav Hašek literárně „přezkoumán“? Studií už musely vzniknout tuny… Podíváte-li se do České literární bibliografie, narazíte na 371 studií. U Karla Čapka to dělá 949, u Milana Kundery 475 a u Bohumila Hrabala 410. Ale abych se vrátil k vaší otázce: odhadoval bych to na jedenáct kilogramů. Nakolik dílo Jaroslava Haška, především asi Osudy dobrého vojáka Švejka, korespondují s kulturně sdílenou představou o něm? Jen tak namátkou: Švejk není žádný vyčůránek, ale novodobá verze Krista. Osudy nejsou knihou anekdot, ale modernistickým románem par excellence. A nejedná se o nějakou příručku mravního nihilismu, ale o dílo hluboce etické, které na jednotlivých příkladech učí, jak si v novém světě zachovat svou lidskost.