Literární centrum rozhodně nebude vznikat za zavřenými dveřmi

Ministerstvo kultury v říjnu ohlásilo a Daniel Herman posvětil plán na vznik literárního centra. Tedy instituce, po níž už léta volají spisovatelé i další lidé z literárního provozu, například překladatelé či literární agenti. Jednou z klíčových postav za realizací letitého plánu vybudovat literární centrum je náměstkyně ministra kultury Kateřina Kalistová.

Jak probíhala a probíhá příprava literárního centra? Poprvé se o Českém literárním centru mluvilo na ministerstvu kultury v roce 2010. Prosadit se je ale nepodařilo: nebyla politická vůle, nebyly finance. V polovině minulého roku začala nová jednání, která z mého pohledu umocnily výstupy ze Sjezdu spisovatelů. Tam pro mě velmi naléhavě zaznělo několik žádostí na adresu ministerstva kultury. Jednou z nich bylo zřízení Literárního domu, který jsme pak v pracovní skupině složené ze zástupců literární obce přeformulovali na České literární centrum. Pan ministr se s konceptem Českého literárního centra ztotožnil a rozhodl o jeho založení k 1. 1. 2017. Je nutné si ale uvědomit, že tím vše nekončí. Jsme teprve na začátku dlouhé cesty. Co bude přesně literární centrum dělat? České literární centrum by mělo propagovat českou literaturu v zahraničí, zejména zajišťovat účast na zahraničních veletrzích, spolupracovat se zahraničními překladateli, bohemisty, nakladateli nebo literárními agenty. Mělo by organizovat rezidenční pobyty českých autorů v zahraničí a poskytovat rezidenční pobyty zahraničním bohemistům, překladatelům i autorům u nás. Mělo by organizovat doma i v zahraničí literární semináře, autorská čtení, výstavy. Vysílat současné české spisovatele na různé festivaly a veletrhy. Pracovat na podpoře čtenářství. Provozovat internetový portál CzechLit. A především: České literární centrum bude komunikovat.

Kateřina Kalistová, foto: archiv Kateřiny Kalistové

Kateřina Kalistová, foto: archiv Kateřiny Kalistové

Kdo všechno se na koncepci podílel? V rámci pracovní skupiny jsme definovali spíše pracovní náplň či stručnou koncepci. Na ní se podílela zhruba desítka zástupců nejrůznějších literárních sdružení, spolků a institucí. Konkrétní koncepci vypracuje České literární centrum (ČLC) do poloviny příštího roku. ČLC bude mít svou Radu, složenou ze zástupců literárních institucí a odborné veřejnosti, která bude jejím poradním orgánem. Koncepce rozhodně nebude vznikat za zavřenými dveřmi ministerstva ani za zavřenými dveřmi literárního centra. Na její podobě se musejí podílet ti, jimž především bude určena. Koncepce je o to důležitější, že bude první svého druhu a spolu s novým vedením bude předurčovat vývoj v podpoře české literatury na dlouhou dobu dopředu. Tento dokument proto považuji za naprosto klíčový. Centrum má spravovat Moravská zemská knihovna. Proč? Po skoro ročních úvahách nám vyšla Moravská zemská knihovna (MZK) v Brně jako ideální subjekt, který zajistí, aby Centrum fungovalo — kontinuálně a v maximální kvalitě. Posuzovali jsme jak kompetenci instituce i její dosavadní zkušenosti, tak i hospodaření. ČLC pod hlavičkou MZK nebude sloužit žádné zájmové skupině, nebude se věnovat jednomu tematickému okruhu. Mělo by pracovat jak směrem ven, do zahraničí, tak směrem dovnitř. Kdy bude známo personální obsazení nebo i konkrétní umístění centra? Výběrové řízení na post ředitele či ředitelky bylo právě vypsáno. Jeho nebo její jméno budeme znát v polovině prosince. Personální obsazení pak vyřešíme během ledna a února. Jednání ohledně prostor, kde by mělo centrum fungovat, zatím probíhají. S jakým rozpočtem bude centrum nakládat? Nad rozpočtem probíhají v tuto chvíli jednání, takže více budeme vědět před úplným koncem roku.