Naše vztahy to utuží

Jako mnohé školy po celé republice i trutnovské osmileté gymnázium kvůli vládním opatřením přešlo na online výuku. Zajímalo nás, jestli byl přechod na nový způsob výuky snadný, jak ve skutečnosti probíhá a jak je to s testy a seminárními pracemi. Rozhovor s Anitou Báchorovou, učitelkou literatury, českého a německého jazyka.

Jak rychle jste dokázali zareagovat na novou situaci?

Myslím si, že jsme zareagovali velmi rychle. Radíme si a pomáháme navzájem. Máme velmi pružného IT technika i učitele. Voláme si s kolegyněmi podle potřeby, třeba včera jsme se sešly v rámci komise německého jazyka a probraly jsme vše nezbytné online. V kontaktu přes školní systém Bakaláři a pracovní e-maily jsme se studenty a rodiči už dávno. Nové jsou pro nás videokonference.

Gymnázium Trutnov, foto: archiv instituce

Gymnázium Trutnov, foto: archiv instituce

Jakým způsobem probíhá běžný vyučovací den?

E-maily a Bakaláře kontroluji průběžně celý den a snažím se na akutní dotazy reagovat co nejdříve. Na dálku opravuji zadané práce — slohové úkoly, eseje, zápisy do deníku a interpretace uměleckých i neuměleckých textů, nově vytvořené pracovní listy a podobně. Dvakrát týdně zadávám práci novou, a to v pondělí a v pátek, ale ne všem. Pro všechny máme shodná pravidla, studenti plní úkoly vždy od pondělí až do nedělního večera nebo od pátku do čtvrtečního večera. Co se týče původního výukového plánu, podle mě není možné zavalit studenty veškerou látkou v rozsahu, jak jsem byla zvyklá. Snažím se postupovat pomalu, střídám literaturu, mluvnici a sloh. Jsme mírně pozadu.

Posíláte studentům jen úkoly e-mailem, anebo je toho víc?

Máme dvě platformy, a to již zmíněný pracovní e-mail a Bakaláře. Všichni studenti mají v různých předmětech jednotně zadané seminární práce na začátku třetího ročníku a odevzdávají je ve čtvrtém. Testujeme je třeba přes Google formuláře. Se svými skupinami jsem se domluvila na jednom setkání týdně při videokonferenci v programu Meet. Probereme novinky, kontrolujeme zadané úkoly, při němčině komunikujeme německy, zodpovím dotazy a vykládám novou látku.

Kolik času zabere takové online vyučování?

Mně mnohem víc, opravuji elektronicky. Odepisuji studentům jednotlivě, domlouvám si videohovory ve dvou a to zabere čas. Ale snažím se najít nejschůdnější cestu pro obě strany.

Jak to dosud zvládáte?

Zvykáme si, vedení naší školy nastavilo po reakcích studentů jednotná pravidla, také my jsme vyplňovali dotazníky. Studenti se do školy těší, myslím si, že tento nový způsob výuky utuží naše vztahy. Více spolupracují i studenti mezi sebou.

Dá se zjistit, jestli studenti nějakým způsobem nepodvádějí?

Může se stát, že si stáhnou třeba obsah knihy na internetu, ale znám jejich vyjadřovací schopnosti. Ohledně online testování je to obtížnější, ale můžeme přeci vytvořit více verzí.

Vidíte to, co se teď v krizi naučíte, jako přenositelné do běžné výuky v budoucnu?

Rozhodně ano. Na druhou stranu se domnívám, že si po návratu do školy od onlinové komunikace rádi trochu odpočineme.