Není epický jako epický

Obšírně vysvětlovat či připomínat význam tohoto původem latinského slova není třeba. Všichni si jistě vzpomínáme na hodiny češtiny, kdy jsme se učili o literárních žánrech a čítankovým příkladem epického díla byly výpravné básně Ilias a Odyssea. Slovo epický tedy známe ve významu „obšírný, výpravný, dějový“.

Dnešní rychlý rozvoj médií, technologií, životního stylu a především svoboda vyjadřování přinášejí také rychlé změny ve všech oblastech jazyka. Od revoluce v roce 1989 má největší vliv na češtinu angličtina — jazyk informačních technologií, mezinárodních kontaktů, ale i virtuální zábavy, počítačových her a internetové komunikace mladých lidí, kteří hejtují nebo lajkují příspěvky na sociálních sítích. Zdá se, že čeština je pro mladé málo cool

S novou dobou přicházejí nejen nová slova, ale ta původní (byť přejatá, avšak běžně používaná) se proměňují — jsou obohacena o nové významy, nyní především pod vlivem angličtiny. A to je právě případ slova epický, které dnes můžeme zaznamenat v nezvyklém kontextu nejen v komunikaci mezi účastníky počítačových her (epic win a epic fail — vlivem anglického výrazu epic), ale často i ve sportovní publicistice (Djoković porazil v epické bitvě NadalaCleveland slaví epické vítězství play-offoba se připravují na poslední boxerský epický zápas), také v politickém zpravodajství (Epická bitva na Ústecku: Babiš má proti Bartošovi více nabito; Epická výprava vlastenců: vakcíny odmítají, ale alkoholem nešetří) i v jiných textech (musíte být epičtíabyste zaujaliepická halloweenská party).

<em>foto: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Academia, Praha 2005</em>

foto: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Academia, Praha 2005

Slovo epický tak nově funguje jako hodnoticí výraz, který vyjadřuje subjektivní, jak pozitivní (skvělý, úžasný, velkolepý, neuvěřitelný), tak leckde i negativní (masivní, krutý, zdrcující) hodnocení/stanovisko autora. Tento význam zatím dostupné příručky ani slovníky neuvádějí. Hodnoticí slova se v čase proměňují, každá generace má ta svoje (vzpomeňte si na: supercoolbožíbrutální, hustý ad.). Zda slovo epický v této funkci zůstane, nebo jde o módní záležitost, která je jen přechodná (což je pravděpodobnější), to ukáže čas.

Tento proces nelze hodnotit negativně: Máte dojem, že cizí slova nám „zaplevelují“ češtinu? Není tomu tak. Nový obsah slova epický je jen dalším příkladem tvořivosti a hravosti jeho uživatelů a my můžeme být zvědaví, co nového nám vývoj přinese. (Jistě to bude epické!)

Autorka pracuje v Ústavu českého jazyka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.