Drawicz

„Vidím, že jste už chytil novinářské manýry. Knihu mi laskavě vraťte, je to pro mě cenná památka.“ Glosa Aleksandra Kaczorowského.

Dopis tohoto znění jsem obdržel na podzim roku 1996. Odesilatelem byl můj oblíbený profesor. Poznali jsme se o několik let dříve — v perfektně střiženém obleku energicky kráčel chodbami slavistického ústavu ve Varšavě a s úsměvem se zdravil s hlídačem i uklízečkou. Byl o hlavu vyšší než většina studentů a byla to hlava ideálně hladká, což byl v oněch dobách nezvyklý pohled (málokterý muž svou ztrátu vlasů podtrhoval jakoby hrdě účesem „na koleno“); připomínal maják, který — ať chceme nebo ne — prozáří temnotu naší nevědomosti. Vypadal jako Majakovskij, jehož básně miloval.

Všichni jsme ho znali z televize, kde svým působením doháněl, co za poslední léta zameškal. V létě roku 1989 se stal jejím prvním ředitelem z tábora Solidarity, podle názoru mnohých jedním z nejlepších v celé historii TVP.

Aleksander Kaczorowski, foto: ČTK

Aleksander Kaczorowski, foto: ČTK

Vzděláním byl polonista, celý život ale zasvětil ruské literatuře. V roce 1957 odjel do Moskvy na světový festival mládeže a na vlastní oči spatřil první generaci Rusů, která nezažila stalinský teror. Během této i dalších návštěv se seznámil s mnoha skvělými představiteli ruské kultury. Anna Achmatovová, kterou navštívil v Petrohradu, tehdejším Leningradu, mu vyprávěla o mladém básníkovi Josifu Brodském, nedávno odsouzeném na několik let do pracovního tábora, a darovala mu strojopis jeho básní. Spřátelil se s o něco starším Bulatem Okudžavou, válečným veteránem, který psal historické romány, po večerech zpíval přátelům písničky a sám se doprovázel na kytaru. Ruské byty, respektive kuchyně, v nichž se nejlépe pilo a povídalo, se staly jeho druhou univerzitou.

Od dob svých studií byl spojený se slavným STS, tedy Studentským satirickým divadlem, z nějž vzešli nejvýraznější tvůrci poválečné populární kultury (včetně Agnieszky Osecké, textařky hitů Maryly Rodowicz); vědecké ambice zpočátku neměl. Psal do novin, překládal — často knihy pochybné kvality. Vyprávěl mi, jak kdysi odmítl nabídku přeložit jakýsi mimořádně špatný sovětský román. Jeden přející starší kolega mu ale zatelefonoval: „Co to vyvádíte? Víte, kolik vydání ta knížka bude mít?“ Nabídku tedy přijal a ještě hezkých pár let mu za knihu chodily bohaté tantiémy.

Když jsem ho poznal, platil už za největšího znalce života i díla Michaila Bulgakova v Polsku a byl autorem jeho životopisu. Od poloviny sedmdesátých let se zapojoval do „druhého oběhu“ — ilegálního vydávání knih, což mu vyneslo zákaz publikovat v oficiálních nakladatelstvích; popularizoval tvorbu ruských spisovatelů pronásledovaných sovětským režimem, ale také méně známé ruské klasiky. Adam Michnik mi vyprávěl, jak mu jednou doporučil k přečtení Turgeněvovy Otce a děti. „Byl jsem ohromený,“ vzpomínal. „Všichni pořád mleli o Dostojevském, jenže všechno, celý ten ruský nihilismus, už je přece v téhle knize.“

Za jednu z nejdůležitějších knih svého života pokládal Kunderův Žert (v Polsku oficiálně vyšel v roce 1970). Později napsal, že je to nejlepší portrét jeho generace, všech těch dvacátníků z východní Evropy (na žádnou střední Evropu nevěřil), kteří zaprodali duši Stalinovi a pak se do konce života snažili ze sebe tu hanbu smýt. Jak víme, nikomu z nich se to nepovedlo, ačkoli udělali mnoho — víc než kdokoli, kdo měl to štěstí narodit se později — pro to, aby lidožrouta demaskovali. 

Mezi jeho četnými publikacemi zaujímají výjimečné místo antologie svobodné ruské literatury, první kompletní dějiny ruské literatury dvacátého století a překlad Mistra a Markétky a Moskvy-Petušek Venedikta Jerofejeva. To od něj jsem poprvé slyšel o mnoha spisovatelích, jejichž četba pro mě byla jako zjevení; a netýkalo se to jen ruských spisovatelů, ale také například skvělých prozaiků Jaana Krosse, Fazyla Iskandera nebo Vasila Bykava, kteří byli do polštiny překládáni z ruštiny. Díky němu jsem pochopil, že my Poláci si prostě nemůžeme dovolit o Rusku nic nevědět. Že smíme milovat jeho literaturu a chovat sympatie k lidem, i když nemáme žádné iluze o charakteru ruského národa, režimu a státu. Už si nevzpomínám, kdy jsem se dozvěděl, že jeho otec, velitel lvovské policie, byl v roce 1940 zavražděn v Katyni.

Jednou jsem mu přinesl překlad ukázky z Moskvy-hranice Jiřího Weila a vyprávěl mu o spisovatelově osudu. Okamžitě zavolal do redakce Gazety Wyborczé a doporučil mě; strávil jsem tam celých sedm let a zanedbával přitom studium. Ukázka z Weilovy knihy v mém překladu vyšla ve Wyborczé v roce 1996 spolu s obsáhlým portrétem autora. Byl to první z portrétů spisovatelů, které jsem později shromáždil v knize Pražský slabikář (právě vychází v českém překladu v nakladatelství Host). Druhý byl text o Hrabalovi, jehož tvorbě jsem věnoval magisterskou práci psanou pod profesorovým dohledem. Šlo mi to jako psovi pastva, zcela mě pohltila práce v Gazetě, nové výzvy, povinnosti, cesty… 

Profesor Andrzej Drawicz zemřel náhle 15. května 1997 v den Bulgakovových narozenin v nedožitých pětašedesáti letech.

Půjčenou knihu jsem mu naštěstí stačil vrátit.

Autor je bohemista. Z polštiny přeložila Anna Šašková Plasová.