Inspirativní tok barev, slov a číslic

Odešla Květa Pacovská, skvostná malířka a ilustrátorka. Její autorské knihy a ilustrace jsou nezaměnitelné, vydobyly si uznání po celém světě. Bohatá tvorba Pacovské je vzácně jednotná a představuje spojení geometrických tvarů, výrazné barevnosti a nesmírného citu pro dětské vnímání.

Květa Pacovská (1928—2023), česká malířka, ilustrátorka a grafička, se narodila v pražských Dejvicích, kde prožila celý svůj život. Dlouhou dobu měla v těchto místech ateliér, v předchozích letech jezdila téměř každý den do Kyjí, kde vystupovala z metra s příznačným názvem Rajská zahrada. V jednom domě v nejvyšším patře se vám zjevila další „zahrada“, která byla plná krásných objektů a obrazů — v ateliéru byly malby, papírové objekty, plakáty, knihy a ilustrace.

Květa Pacovská, Zlatá stuha 2007, foto: archiv Jany Čeňkové

Květa Pacovská, Zlatá stuha 2007, foto: archiv Jany Čeňkové

Pacovská studovala malířství u Emila Filly, ale nakonec se její tvorba začala ubírat mnoha směry; v ilustracích a volné tvorbě má nezaměnitelnou linii tvarů a škály barev. Každý umělec se vyrovnává s tím, jak bude nahlížet na estetiku výtvarna v minulosti. U Květy Pacovské bylo už několikrát zdůrazněno, že ji inspirovaly hračky a loutky, které utvářel dlouhý vývoj lidové tvořivosti. Z výtvarných proudů jí bylo blízké dadaistické hnutí nebo výbušný barevný expresionismus. Společně jsme hovořily o některých umělcích spjatých s těmito proudy, Květa Pacovská například o Paulu Kleeovi vyprávěla jako o jednom z největších umělců všech dob, cenila si jeho ohromné vnitřní síly, bohaté barevnosti a jemné lyričnosti.

Inspirovali ji i studenti, jelikož působila na počátku devadesátých let v Hochschule der Künste v Berlíně nebo na Kingston University ve Velké Británii (1998), kde s nimi vytvořila Knihu o bodu. Květa Pacovská si sama instalovala výstavy, na několika desítkách výstav po celém světě byly vždy knihy jako součást jejího výtvarného díla. V ateliéru jsem viděla plakáty z výstav, které napovídají mnohožánrovost tvorby, jsou na nich grafiky, malby, papírové, kovové a drátěné plastiky, prostorové instalace, knižní ilustrace. Jedna z výstav v zahradě v Chihiro Art Museum Azumino v Japonsku se stala živou galerií — ocitnete-li se v ní, můžete se na sebe dívat jako v zrcadlovém otisku nebo můžete hmatat na kamenech kresby čísel.

Výstava Květy Pacovské v Paříži, 2014

Výstava Květy Pacovské v Paříži, 2014

Postupně ilustrovala knihy světových a českých autorů (bratři Grimmové, Jurij Brězan, Ota Hofman, Michael Ende, Katalin Nagyová, Carl Sandburg, Pavel Šrut aj.) a Malovaná říkadla, inspirované českým folklorem. Ilustrace dovedně skrývají humor se zajímavě pojatou strukturou formy. V osmdesátých letech měla již hotové nápady na mnohé autorské knihy, hledala nakladatele, jelikož jejich vydání byla graficky náročná. Nakonec její první knihu o číslech (Eins, fünf, viele, 1990) vydalo nakladatelství Otto Maier Verlag v Ravensburgu. V dalších nakladatelstvích (Michael Neugebauer Press, Salzburg; Seuil, Paris) vydávala kromě zmíněných titulů i osobité ilustrace klasických pohádek (Popelka, Červená karkulka, Péťa a vlk aj.) a vytvářela autorské knihy (Der kleine Blumenkönig), které stále vycházejí nejen v Německu a Francii, ale i Velké Británii, Švédsku, Dánsku, Španělsku, USA, Jižní Koreji, Japonsku a jiných zemích.

Zejména za tuto autorskou tvorbu dostala mnohá ocenění: v roce 1983 Zlaté jablko BIB, v roce 1985 a 1996 Schönste Bücher aus aller Welt a nejvyšší světové ocenění v oblasti ilustrace Cenu Hanse Christiana Andersena (1992) a mnohá jiná (Sankei Children’s Books Culture Award, 2001; Premio Andersen, 2009). V Česku byla Květa Pacovská v roce 2007 oceněna Zlatou stuhou za celoživotní tvorbu pro děti (Česká sekce IBBY) a v roce 2020 získala Cenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti výtvarného umění.

Grün, rot, alle. Ein Farbenspielbuch

Grün, rot, alle. Ein Farbenspielbuch

S knihami Květy Pacovské je možné ležet a prohlížet si je, roztáhnout na zem a obcházet z obou stran, překládat strany, kroutit, odlepovat a zjeví se vám inspirativní tok barev, slov a číslic. Hravost mají i ilustrace v dílech klasiků, z variace barev si můžeme představit i atmosféru příběhu. V autorských knihách a ilustračních doprovodech zůstává mnoho námětů pro hraní, přemýšlení a utváření nových významů. Květa Pacovská zůstává hledačem nových forem a solitérem nejen v české ilustrační tvorbě, ale i ve světovém kontextu. Vytvořila vlastní styl, který souzní s touhou po symetrii, dekorativnosti, humoru i vtipných detailech v kresbě a podnětném poetickém náboji. Projevy umělecké tvorby Květy Pacovské jsou nám všem blízké a vnímáme je jako moderní nadčasový proud umění, který se může stát výsostnou estetickou radostí pro každého z nás.

Čest její památce!


Autorka působí na FSV UK a specializuje se na historii a kritiku literatury a ilustrace pro děti a mládež. Pro tento portrét využila text z Trianglu (příloha časopisu Tvar, 2018).