Zatvrzovat srdce lidí

V úterý 2. dubna obletěla svět zpráva o úmrtí guadeloupské spisovatelky Maryse Condé. Tato první dáma antilské literatury, výrazný hlas angažovaného psaní, autorka nevídaně pestrého díla obrovského rozsahu zemřela ve Francii ve věku devadesáti let.

Čeští čtenáři mohli Maryse Condé poznat zásluhou nakladatelství Maraton až v roce 2022. To konečně, s trestuhodným zpožděním, vyšel překlad románu Já Tituba, černá čarodějnice ze Salemu, díla, které ji v roce 1986 vyneslo do nejvyšších literárních pater. „I po smrti, stejně jako zaživa, totiž ošetřuji rány a uzdravuji. A vytyčila jsem si jeden zvláštní úkol… Zatvrzovat srdce lidí. Zásobit je sny o svobodě. O vítězství,“ říká o sobě Tituba. Slova, která by o sobě mohla stejně dobře pronášet sama Maryse Condé. Celý svůj život zasvětila boji za lidskou důstojnost, ať už se jednalo o pozici žen ve společnosti, o osud migrantů a lidí žijících v exilu, nebo o soužití a sebepřijetí společností zdevastovaných kolonizací.

nakladatelství Maraton

Narodila se v únoru 1934 na ostrově Guadeloupe v rodině vzdělaných učitelů. V šestnácti letech odešla studovat do Francie, a ačkoli na ostrov opakovaně přijížděla, natrvalo se už nikdy nevrátila. Její obzory rozšiřoval neustálý pohyb, po doktorátu z komparativní literatury strávila jako učitelka francouzštiny více než deset let v různých afrických státech, působila v USA — na Kolumbijské univerzitě pomáhala založit Centrum francouzských a frankofonních studií a dlouho stála v jeho čele, aby jeho prostřednictvím přispěla k rozšíření povědomí o frankofonních literaturách. Pracovala také jako novinářka v BBC a Radio France Internationale, jako redaktorka v nakladatelství Présence africaine, vydávajícím francouzsky píšící africké autory. Poslední část života pobývala na jihu Francie.

„Víte, pro spisovatele, který celý život psal, je těžké s tím přestat. Mé tělo je možná nemocné, oslabené, invalidní, ale můj duch zůstává čilý jako za mladých let. Můj pramen inspirace zatím nevyschl,“ pronesla v roce 2017 v rozhovoru uskutečněném při příležitosti vydání románu Le fabuleux et triste destin d’Ivan et Ivana (Báječný a smutný osud Ivana a Ivany), v pořadí dvacátého druhého. Krom románů různého rozsahu čítá autorčino dílo také desítky esejů, divadelní hry, literaturu pro mládež… Nositelka mnoha literárních ocenění získala v roce 2018 alternativní Nobelovu cenu, poté co se porota rozpadla v důsledku skandálu a kampaně Me Too. Jak příznačné pro spisovatelku, která otázku postavení žen a zacházení s nimi v nejrůznějších koutech světa ustanovila za jeden z uzlů své tvorby!

Věnovala se otázce kulturní identity, neúnavně pátrala po svých kořenech. Z intimního prostoru rodného ostrova dokázala vyjít k univerzálním otázkám lidství, a to vždy skrze mocná slova připomínající silou prastará mytická vyprávění. V dětství její rodina mluvila výhradně francouzsky a francouzština se jí později stala také jazykem tvorby, neomezovala se však nikdy na její kontinentální podobu — prokládala ji kreolskými výrazy, ohýbala, kořenila, jako například v románu Traversée de la Mangrove (Přes mangrovníkový les). „Yé krik, yé krak! Dámy a pánové, dobrý večer! Říkám dobrý večer vám všem,“ kde řeč bývalých otroků sousedí s noblesní francouzštinou.

Její psaní bylo často subversivní, poťouchle se zmocňovala kanonických evropských příběhů a vyprávěla je z opačné perspektivy — ne jazykem vítězů, nýbrž těch, kdo se zdají být poraženi. Slovo představovalo pro Maryse Condé nejmocnější zbraň, proto chceme-li vzdát této ikoně světové literatury hold, udržme její texty při životě — tím, že je budeme dál číst. Snad překlad románu o šibalce Titubě, bývalé otrokyni, léčitelce a mocné kouzelnici, která umí propojit svět živých se silami duchů a přírody, není na českých knižních pultech posledním. A přejme Maryse Condé, ženě s výjimečným zápalem, s výjimečnou inteligencí a výjimečným talentem, ať se stejně jako Tituba může proměnit v ptáka, se zapleskáním křídel vzlétnout a z výšky se smát protaženým obličejům všech uzurpátorů.

Autorka je romanistka