První český queer román

V USA vyšel letos jeden klasický český román. A dokonce je to snad první český queer román. Přečtěte si sloupek naší newyorské autorky Michelle Woods.

Loni na podzim mě University of Amherst Press požádalo, zda bych nezrecenzovala anglický překlad českého románu, o němž jsem dosud nikdy neslyšela. Nabídka mě zaujala hlavně proto, že jsem znala Briana Jamese Baera, který byl spoluautorem odborného úvodu a jehož texty ráda vyhledávám. V té chvíli jsem si vybavila, že se mi Baer před rokem nadšeně zmínil o románu, který se na první pohled zdál nepravděpodobný: otevřeně queer román vydaný česky v roce 1907. Román Manfreda Macmillena, první díl trilogie Jiřího Karáska ze Lvovic ze série Romány tří mágů. Překladatelem byl Carleton Bulkin, od něhož jsem právě četla první a poměrně nedávný anglický překlad Markéty Lazarové z roku 2016.

Román Manfreda Macmillena je dobrodružná četba, místy psaná suchou humornou prózou, jež mě dokázala rozesmát, a místy protknutá hluboce poetickými úlety z větru dekadence. Mnohé z těchto odkazů by byly příliš ezoterické i pro současné české čtenáře. Nesouhlasím s Nabokovem, který tvrdí, že překlady by měly mít „poznámky pod čarou velké jako mrakodrapy“, ale Bulkinovy uvážlivé a fascinující komentáře o zednářských symbolech, teozofických termínech a nejasných postavách z devatenáctého století mě přitáhly na Google, abych zjistila víc. Carleton Bulkin mi řekl, že „ty nejlepší překlady potřebují něco navíc, aby překlenuly propast kulturní zkušenosti“. Jeho a Baerův úvod do Karáska je vstupem do queer světa v habsburské říši, který pomáhá srovnat anglosaskou představu o trajektorii a typologii queer literatury v devatenáctém a dvacátém století. Vydání obsahuje i několik zajímavých příloh: dopisy mezi Karáskem, Tomášem Garriguem Masarykem a dalšími, korespondence o procesu s Oscarem Wildem, kterou Bulkin objevil v práci Zdeňka Berana o Wildeovi, a fejeton Egona Erwina Kische z roku 1914, v němž popisuje návštěvu pražského gay baru (vyšel v knize Jana Seidla Od žaláře k oltáři z roku 2012).

Když jsem studovala na Trinity College v Dublinu, byla v Irsku homosexualita stále nelegální (stejně jako rozvod nebo potrat). Na Trinity byly sochy Jonathana Swifta a Edmunda Burkeho a divadlo věnované Samuelu Beckettovi, ale o Oscaru Wildeovi tam tehdy nebyla ani zmínka. V Irsku se poměry naštěstí změnily, ale v Americe se zdají být na ústupu. I když mám důvěru ve své studenty, kteří přijali široké spektrum sexuality a přežijí své odpůrce, je to i Karáskův román, vydaný letos v anglickém překladu, který jim pomáhá upevňovat vlastní historii a předky.

Autorka je profesorka české literatury v New Yorku.