Host Masterclasses pokračují i v roce 2024

V lednu a únoru proběhne další část projektu Host Masterclasses. Těšit se můžete na umělkyni Kateřinu Šedou a filozofku Alici Koubovou. Host Masterclasses je koncipovaný jako série přednášek, ve kterých výrazné osobnosti kulturního života hovoří o své profesi i životě.

Kateřina Šedá: Architektura změny – 23.1. Brno | CED

Může jednotlivec měnit vztahy ve společnosti? Lze to dělat i bez podpory institucí a finančního zázemí? Má smysl se o to vůbec snažit? Je to v zahraničí stejné nebo je to někde snažší? Kateřina Šedá se na příkladu několika participativních projektů pokusí ukázat, jak lze aktivně zapojovat širokou veřejnost do dění kolem sebe a tím postupně měnit její chování.
Host Masterclasses je koncipovaný jako série přednášek, ve kterých výrazné osobnosti kulturního života hovoří o své profesi i životě.


Kateřina Šedá je česká umělkyně, která se ve své práci zaměřuje na sociálně koncipované akce, do níž zapojuje širokou veřejnost. Experimenty s mezilidskými vztahy mají za cíl vyvést zúčastněné ze stereotypů a změnit jejich úhel pohledu. Je autorkou téměř padesáti projektů v České republice i v zahraničí a za svou práci obdržela řadu cen (Architekt roku, Magnesia Litera za publicistiku, Cena Jindřicha Chalupeckého, Contemporary Art Society Award, Fluxus Award, Essl Award a další).

Vstupenky

Alice Koubová: Odolnost jako perspektiva výzkumu – 20.2. Olomouc | Divadelní sál UC UP

Co nám jako jednotlivcům, nebo společnosti přináší téma odolnosti? Zatáhne nás do další neoliberální pasti, nebo nám nabízí inspirativní úhel pohledu na téma krizí, proměny našich
zvyků a odpovědnosti? Čím přispívá do debat o kultuře oběti, teroru empatie, generaci sněhových vloček, zchoulostivělé společnosti, narcistní kultuře nebo vydírání traumatem?
Filosofka Alice Koubová ve své přednášce nabídne nejprve krátkou historii pojmu odolnost v neuropsychologii, sociální ekologii a politické teorii. Následně představí tři metody, které v oblasti výzkumu odolnosti v Česku sama testovala: komparativní mezinárodní kvantitativní šetření, dokumentární výzkum s vlivnými českými aktéry a umělecký výzkum s taneční skupinou mladých dospělých.


Doc. Alice Koubová působí na Filosofickém ústavu Akademie věd a je proděkankou pro vědu a výzkum na Divadelní fakultě AMU . Orientuje se především na témata performance, etiky, resilience, politické psychologie a uměleckého výzkumu. Je autorkou několika knih, například Odolná společnost (s Barborou Baronovou, Filosofický ústav AVČR, wo-man, 2023), Donald Winnicott a politická teorie (s Petrem Urbanem, Filosofia, 2020), Myslet z druhého místa. K otázce performativní filosofie (NAMU, 2019). Dlouhodobě rozvíjí spolupráci mezi vědou a uměním ve veřejném prostoru.

Vstup zdarma. 

Akce vznikají za finanční podpory Státního fondu kultury.