Články od:

Jakub Vaněk

|
|

Konstelace: Ve společné krajině

Důležitý element několika básnických sbírek z poslední doby tvoří pozorování na hranicích mimo-lidského. Jaký je svět, ve kterém člověk nemá ústřední postavení? Jaký je emoční život zvířat nebo třeba domovů, které obýváme? A nakolik je možné se do jejich kůže vcítit, pokud tu svou vlastní nemůžeme…

Přečíst celé
|
|

Konstelace: O pár pater jinam

Poezie lze číst jako plurál zahrnující nejrůznější přeshraniční přístupy. Mediálního, žánrového i oborového pomezí jsme se dotkli v rozhovoru s básnířkou Vojtěškou Hrázovou, která profesně působí ve školství a příležitostně se věnuje floristice. Mluvili jsme o důležitosti spolupráce, specificích…

Přečíst celé
|
|

Konstelace: Číst od nuly

S básnířkou a pedagožkou Kristýnou Svidroňovou, která působí na soukromém jazykovém Gymnáziu Jana Šabršuly v Orlové-Lutyni na Karvinsku, o technikách a činnostech, které zpřístupňují poezii ve školním prostředí — divnost, kterou si s poezií žactvo často spojuje, podle ní představuje důležitý…

Přečíst celé
|
|

Konstelace: Akustický prostor básně

Podmanivost poezie nemusí souviset se sdělovaným. Zásadní je rytmus, ale i těžko postižitelný tah, který se odvíjí za slovy a tělesně nás zasahuje. Tento náhled jako by sledoval kontinuitu poezie s orálními tradicemi starověku. Při bližším pohledu se však ukazuje, že se jedná naopak o citlivost…

Přečíst celé
|
|

Konstelace: Rozmazávání hranic

Různé přístupy k ekologickému a feministickému myšlení zažívají v posledních letech v Česku svého druhu renesanci. O tom, jaká témata a přístupy otevírá ekofeminismus v případě psaní či recepce poezie, jsme mluvili s básnířkou Michaelou Horynovou, v současné době žijící v Hradci Králové.

Přečíst celé
|
|

Konstelace: A probůh žádám tě, nehovoř o citu

V minulém roce vyšlo několik zajímavých básnických antologií. Především dvě z nich: „Toto je môj coming out“ a „Milá Mácho“ se dotýkají — každá po svém a způsobem dosti odlišným — některých podstatných témat současné literatury i společnosti.

Přečíst celé
|
|

Konstelace: Za poezií si musíme dojít

Poezie na sebe v prostředí výuky na střední škole nabaluje různé strachy a předsudky — je nesrozumitelná, nudná, nedotknutelná. Pro nalezení vztahu k literatuře přitom skýtá poezie užitečný pedagogický nástroj. S komparatistou, překladatelem a pedagogem Janem Musilem jsme mluvili o experimentování…

Přečíst celé
|
|

Konstelace: Máme jen malou chvíli

Vztah k místu či prožívání časovosti může rozkrýt podstatné spojitosti ve vnímání vlastního těla, krajiny a různých podob toho, co znamená obývat prostor. Zajímavý pohled na tyto fenomény nabízí ve svých knihách Anna Gažiová a Lucie Kubalíková.

Přečíst celé
|
|

Konstelace: Místa zlomu

Rozhovor se spisovatelkou a teoretičkou Martinou Blažekovou o současné slovenské poezii, vzdálených blízkostech či jejím vnímání současného nastavení doktorského studia.

Přečíst celé
|
|

Konstelace: Hraničení

Fenomén hraničnosti či překračování hranic vyznačuje jeden z klíčových momentů umění a obecně možnosti proměny či společenské kritiky. Lidé žijící v pohraničí — ať už geografickém, sociálním, či psychickém — jsou proto často vystaveni neúměrně většímu tlaku, než musejí snášet obyvatelé domnělých…

Přečíst celé
|
|

Konstelace: Dělnictví lidí

S pracovnicí v sociálních službách, básnířkou, překladatelkou a divadelní publicistkou Veronikou Jončevovou o propojení práce v sociálních službách s tvůrčím psaním, zkušenostech s dětmi s nařízenou ústavní péčí a také o překladatelských výzvách.

Přečíst celé
|
|

Konstelace: Ztráta a truchlení

Figura nepřítomnosti, absence, ticha či prázdna vymezuje podstatné směřování moderní poezie, v němž lze zároveň spatřovat prvky tradice sahající hluboko do minulosti. Snahy překročit horizont lidské smrtelnosti, paradoxní přijetí ztráty a práce truchlení přitom samozřejmě nejsou výhradními tématy…

Přečíst celé