Články od:

Klára Goldstein

|

Ve starém městě, kde je růže i popel

Dne 23. září si připomínáme devětačtyřicet let od úmrtí Pabla Nerudy, básníka, na jehož osobnost i dílo vlivem minulých desetiletí ještě mnozí v naší zemi nahlížejí s nedůvěrou a možná i jakýmsi despektem.

Přečíst celé
|
|

Strach vskočit do tajemství?

V poslední době z četných recenzí a kritických textů zaznívá, mnohdy mezi řádky, požadavek na poezii, aby byla explicitní, nic nezamlžovala, a stala se tak čtenáři zcela srozumitelnou. To jsme se tolik začali bát tajemství a nedořečenosti, prostoru, který máme ohledávat sami za sebe a za svou…

Přečíst celé
|

A hrozně vychrtlí jsme touhou po jaru…

Tak jako lidské nitro i sama poezie je obkružována nejistotou a hrůzou, a přece vnáší jas, byť třeba nepatrný, do tmy sebebolestnější skutečnosti. Před sto lety, 7. února 1922, se v jihomoravských Vnorovech narodil jeden z velkých básníků naděje, Jan Skácel.

Přečíst celé
|

Místo zvonů kulomet. Nad Seifertovou sbírkou Jaro, sbohem

Dnes si připomínáme 120 let od narození Jaroslava Seiferta. Svědka téměř celého jednoho století československé poezie, inspirátora, hybatele a čelného představitele všech jeho klíčových období. Seifert však žil i pro jiné osudy, než byl československý.

Přečíst celé
|

Mýtus jedné smrti

Mohlo by se mylně zdát, že dnes, pětaosmdesát let od zavraždění andaluského básníka, je téma F. G. Lorca v jistém směru plně zhodnoceno, zváženo a uzavřeno a že podrobovat je jakýmkoli úvahám a analýzám je buďto zbytečné a nekonstruktivní, nebo přímo svatokrádežné. V rámci moderních dějin a dějin…

Přečíst celé
|
|

Prvotní zůstává nevysloveno. Benátky mezi Calvinem a Brodským

Po rozvolnění se vracíme do fyzického prostoru města — a urbánní vnímavost nám jitří i literatura. K městům, která do literatury vstupují už po mnohá staletí, patří bezesporu Benátky. Dalece přitom přesáhly status „kulis příběhu“, o kterém by se dalo uvažovat třeba v případě Shakespearova Kupce.…

Přečíst celé
|

Sami a už bez osudu

Na konci března jsme si připomněli jednačtyřicet let od úmrtí básníka Vladimíra Holana. Právě téma smrti se v Holanově díle velmi často a velmi logicky spájí s tématem dětství. Jejich vzájemná polarita výrazně vystupuje a žádá si pozornost zřejmě nejsilněji v Holanových Příbězích. Ostatně i v…

Přečíst celé
|
|

Dekalkomanie našeho světa

Jsou momenty chaotické, natolik vrstevnaté či bezprecedentní, že jakákoli snaha o jejich hodnocení se rozbíhá nesčetnými směry, kuklí, dělí a přeskupuje. Končí rok, který byl složen snad jenom z takových momentů. Ještě že máme surrealistické umění.

Přečíst celé
|
|

Zbytek ráje

V měsíci říjnu si připomínáme dvojnásobné halasovské výročí (3. 10. 1901 — 27. 10. 1949). Zároveň letos uplývá právě devadesát let od vydání druhé Halasovy sbírky Kohout plaší smrt, která ve své době vyvolala kontroverzní a prudké reakce.

Přečíst celé
|
|

Starými zahradami

K létu bezodkladně patří intenzivnější vzpomínání na dětství, na místa a kouzla s ním spojená. Možná dnes s větší nostalgií procházíme prostory, které pro nás měly určující vliv i v literárním slova smyslu, které nás inspirovaly a utvářely, kam jsme se uchylovali při četbě či psaní, abychom měli…

Přečíst celé
|
|

Takové divné jaro…

Dřevo se listem odievá, slavíček v keřku spievá a my vycházíme z tohoto podivného bezčasí kromě jiného snad opět o něco nedůvěřivější a skeptičtější. Důvody, pro které se tak děje, jsou četné, ale možná v nás doba, která je za námi, otevře i (zatím možná netušené) pozitivní rámce.

Přečíst celé