Články od:

Pavel Janoušek

|
|

Trudnokrásně aneb jen kdyby nebylo toho…

Žánr románové kroniky, k níž se hlásí próza Šikmý kostel od Karin Lednické, respektive její (zatím?) dva vydané díly, má svou tradici, sahající nejen v české literatuře až do devatenáctého století. A je také určen svou relativně pevnou poetikou.

Přečíst celé
|
|

Láska jako hybný princip světa

Kniha Plovoucí po hvězdách od Martiny Doležalové je složena z individuálních příběhů, ovšem motivicky téměř neznatelně prostupujících tak, aby vytvářely celistvější výpověď o „mladé generaci“. Tedy o lidech, mužích a ženách, náctiletých, ale především o těch, kteří už možná mají hodně přes třicet,…

Přečíst celé
|
|

Pochvala mainstreamu navzdory!

Jestliže každému kritickému soudu předchází určité předporozumění, nezbývá mi než přiznat, že já jsem se svým profesním pohledem na literaturu i čtenářským založením pro Doru Kaprálovou adresátem takřka ideálním. Člověkem, kterého baví její nejnovější povídkový soubor Ostrovy číst a který je také…

Přečíst celé
|
|

Republika Žižkov a normalizační bažina

Literární kritik je už ze své profese všeználek, co „všechno“ zná, a tudíž jej jen tak něco nezaujme. Proto se jen málokdy do nějaké recenzované prózy docela obyčejně začtu, oddám se toku vyprávění a spontánně propadnu předváděné fikci. Kniha Simony Bohaté Všichni jsou trapný ovšem k těmto výjimkám…

Přečíst celé
|
|

Nenastalý střet civilizací

Výchozí záměr Daniely Šafránkové v románu Fína celkem chápu. Nápad literárně zachytit život specifické americké komunity, kterou devadesátá léta přilákala do postkomunistického Československa či Česka, je nepochybně zajímavý.

Přečíst celé
|
|

Nejedno úskalí narativního triku

Nebývá zvykem analyzovat gesto, s nímž je literární dílo prezentováno adresátům. V případě románu Naivní sezóna mi to však připadá zajímavé, neboť doprovodné texty, které mají čtenáři poskytnout klíč odemykající smysl vytištěného, nesou znaky promyšlené strategie, jejímž cílem je zdůraznit vnitřní…

Přečíst celé
|

Autorství uměleckého díla a vědeckého textu v době postmoderní

Literárnímu vědci a historikovi Pavlu Janouškovi vychází další sborník studií s přiléhavým názvem ... a další studie, z níž pochází i tato ukázka. Janoušek navazuje na svou starší publikaci Černá kočka aneb Subjekt znalce v myšlení o literatuře a jeho komunikační strategie (Academia 2012) a…

Přečíst celé
|
|

Každý pátek třináctého do naha!

Ironický titul knihy Nejšťastnější generace a rok narození jejího autora Jana Cempírka (1970) naznačují, že půjde o román, jenž rekapituluje slasti a trampoty té generace, kterou reklama doprovázející uvedení knihy na trh klasifikovala logem „Husákovy děti“.

Přečíst celé
|
|

Slož si svou (jeho, jejich) paměť!

Rubikova kostka je — jak každý ví — mechanický předmět složený z mnoha malých barevných kostiček, jež jsou kdesi uvnitř propojeny, takže s nimi lze v několika rovinách zdánlivě libovolně otáčet. Pokud je tedy tento hlavolam neuspořádaný, ponouká hráče k tomu, aby s ním kroutil tak dlouho, až se mu…

Přečíst celé
|
|

Sázka na magii vědy

Markéta Baňková se v próze pokouší oslovit adresáta hledajícího klíč k výkladu lidského chování spíše v přírodních než v humanitních vědách. Pro takovéhoto adresáta koneckonců napsala již svůj veleúspěšný debut Straka v říši entropie, jenž byl porotou soutěže Magnesia Litera vyhlášen za literární…

Přečíst celé