Puberťačky, pití a Cervantes

Aktualizovaná verze Dona Quijota vyvolává ve Španělsku nadšení i znechucení. Za jazykovou inovací stojí spíše dospívající ženy než velcí spisovatelé. Knihy se nemusejí jen psát, dají se také programovat. Nebo pít.

Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha se po čtyřech staletích dočkal aktualizovaného španělského vydání. Spisovatel Andrés Trapiello pracoval téměř čtrnáct let na modernizaci nejznámějšího španělského románu a jednoho z nejdůležitějších literárních děl vůbec z prostého důvodu — španělsky mluvící čtenáři mu bez vysvětlivek a poznámek pod čarou skoro nerozuměli. Na rozdíl od zahraničních čtenářů, kteří si užívají Cervantesovo dílo v moderním překladu. Děti ve škole se ale i přesto musely trápit se staletí starým jazykem, který jim Dona Quijota často znechutil. Trapiello tak převedl téměř tisícistránkový román do současné španělštiny a uspěl, alespoň mezi španělskými čtenáři. Dostal se totiž do první desítky bestsellerů ve Španělsku. To ovšem rozlítilo řadu akademiků, kteří považují moderní verzi klasiky za literární zločin. Většina španělsky mluvících čtenářů — mezi jinými i Mario Vargas Llosa, který napsal k novému vydání předmluvu — Trapiellovu verzi vítá: konečně si můžou příběh užít bez přerušování. Podobný osud potkal i texty Williama Shakespeara, bez převodu do moderní angličtiny by si je dnes mohl málokdo užít. Často se v tomto kontextu objevuje populární fakt, že samotný Shakespeare zavedl do angličtiny na 1 700 nových slov. Některé výzkumy toto tvrzení značně poupravují, Shakespeare a spisovatelé všeobecně jsou spíš pozornými posluchači a zapisovači živého jazyka než jeho aktivními inovátory. Ze studie finských jazykovědkyň Terttu Nevalainenové a Heleny Raumolin-Brunbergové, které pročetly přes 6 000 osobních dopisů z let 1417—1681, vyplývá, že opravdové jazykové inovátorky jsou pubertální dívky: nová slova nebo gramatické jevy se objevovaly mnohem častěji v případě dopisů žen než mužů. Komentátorka on-line magazínu Quartz Gretchen McCullochová k tomu dodává, že se nic moc nezměnilo, včetně sexistické praxe obdivovat dospělé muže a kárat mladé ženy za totožné jednání. Nevyvíjí se jen literární jazyk, ale i jeho médium — kniha. Spisovatel Iain Pears poslední čtyři roky pracoval na románu Arcadia, který není určen pro papír ani klasické čtečky e-knih, ale pro tablety a telefony. Arcadia je kniha-aplikace, jež čtenáři napomáhá při orientaci v ději a umožňuje mu v některých momentech vybrat si, kterou příběhovou linii bude sledovat. Pears v The Guardian popisuje proces vzniku textu, aplikace i snahu, aby software opravdu sloužil čtení románu a nebyl samoúčelnou atrakcí, která nepřináší žádné čtenářské potěšení. Knihy pravděpodobně nebudou sloužit jen ke čtení, ale také jako čističky vody. Chemik Terri Dankovich z Carnegie Mellon University v Pittsburghu vyvinul tzv. Pitnou knihu, jejíž vytrhnuté stránky, obsahující měď a stříbro, filtrují znečištěnou vodu. Dankovichův vynález může výrazně pomoci s často katastrofálním nedostatkem pitné vody v rozvojových zemích: jedna stránka dokáže přefiltrovat až sto litrů. Momentálně se vyjednává o výrobě papíru ve velkém, prozatím se vyrábí jen ručně v laboratorních podmínkách. O tom, co bude ve filtračních knihách kromě návodu na použití vytištěno, se nic neví.