Zachraň, co můžeš

Němci opět kupují Mein Kampf. V Číně si čtou báseň o smogu. Na Floridě řeší fiktivní návštěvníky knihovny.

Jednou z nejprodávanějších knih v Německu byl loni Mein Kampf. Původně dvojsvazkové knihy od Adolfa Hitlera, která vyšla v letech 1925 a 1926, se prodalo osmdesát pět tisíc výtisků a nakladatel připravuje už šestý dotisk. Mein Kampf se neprodává v původní verzi, ale jako komentovaná edice dlouhá dva tisíce stránek: akademických komentářů je více než původního autobiografického traktátu o nacionálním socialismu a budoucnosti německé říše. Projekt inicioval a tři roky připravoval bavorský Institut pro současné dějiny v Mnichově. V Bavorsku v roce 2015 totiž vypršela po sedmdesáti letech autorská práva a tým vědců se rozhodl připravit k vydání kvalitní, kritickou edici dřív, než by se šance na senzaci chopil nějaký podnikatel. Kromě vydání kritické edice se po celém Německu odehrály desítky diskusí a výstav. Podle kritiků projektu je nové vydání Mein Kampfu jenom vodou na mlýn sílícím pravicovým a nacionalistickým proudům v Německu. Ředitel Institutu pro současné dějiny Andreas Wirsching ale nesouhlasí: „Naopak, diskuse o Hitlerovu světonázoru a vypořádávání se s jeho propagandou představují — v době, kdy autoritářské politické přesvědčení a slogany extrémní pravice opět získávají na popularitě — příležitost znovu prověřit zlověstné kořeny a výsledky podobných totalitárních ideologií.“


Nechvalně proslulý čínský smog jeden neočekávaný výsledek: poezii. Čínský hrudní chirurg Čao Siao-kang se básnění rekreačně věnuje už roky, v roce 2015 se ale na konferenci ve Spojených státech dozvěděl, že poezii publikují i některé odborné časopisy. O rok později jednu ze svých básní poslal do časopisu Chest (Hruď), kde také vyšla. O pár týdnů později už se o veršujícím chirurgovi živě diskutovalo a stále diskutuje na nejpopulárnější čínské sociální síti Weibo. Siao-kang totiž napsal oslavnou báseň smogu — z perspektivy rakoviny. Rakovina plic a dýchacích cest je v Číně nejčastějším typem nádorového onemocnění a smog je společně s kouřením její nejčastější příčinou. Čínský doktor se rozhodl o tomto fenoménu informovat mezinárodní kolegium lékařů formou básně; v jeho domovině je však báseň kritickým upozorněním na stav čínského ovzduší a v očích některých čtenářů i vlády, která si s ním zatím nedokázala poradit.


Dva knihovníci z Floridy čelí obvinění — půjčovali si naoko knížky z knihovního fondu: vymysleli několik fiktivních čtenářů, kteří si intenzivně půjčovali nečtené knihy. Například falešný hráč baseballu na odpočinku Chuck Finley si už půjčil přes dva tisíce knih. Knihovníci vše ale činili s dobrým úmyslem, snažili se chránit fond knihovny před knihovnickým softwarem, který vyřazuje knihy podle jejich čtenosti. Kromě záchrany knih zvýšené počty výpůjček a návštěvníků knihovny také zajišťují vyšší státní dotaci. Podle obviněných se podobných praktik dopouští celá řada amerických knihoven, které v posledních letech bojují o peníze. Kritiku si ale vysloužilo nasazení vyřazovacího software, který není ani tak pomůckou knihovníků, jako spíš svěrací kazajkou neumožňující použít vlastní úsudek a zkušenosti.