Sága rodu Marxů

Ukázka z románu Juana Goytisola, v němž se "současnost „konce dějin“ prolíná s historickou perspektivou 19. století, mrtví ožívají a vypovídají, komentují události, přou se s živými i mezi sebou".

Guarda, Carlo! (řekla to italsky?)

che bel transatlantico!

to je ale krásný parník!

ukazuje ošperkovaným prstem na obzor v lehkém oparu, na rozmazaný obrys plavidla s přepychovými kajutami, komíny, radarem, anténami, kapitánským můstkem, které se tu proti noblesní pláži zjevilo jako optický klam nebo šalba plážoví hosté, chráněni brýlemi a předem vybaveni krémy proti slunci, vypadají, že si ho ze své rovnoběžné vodorovnosti ani nevšimli, uvelebeni ve stínu kýčovitých polynéských bungalovů nebo naopak vystaveni slunci na pruhovaných lehátkách, která jsou stejně jako plážové budky a přístřešky u baru vyvedena v národních barvách

za obsazení svého malého výseku přímořské blaženosti zaplatili týdenní či měsíční předplatné finančně nedosažitelné většině jejich krajanů

(baťůžkáři, co cupitají za ručičku s průvodcem, říkávají s povýšeneckým úšklebkem) nebo si jako někteří vyvolení pořídili povolenku na celou sezónu, stejně nákladnou a pro běžné smrtelníky záviděníhodnou jako kompletní roční abonentka v La Scale

(nesmírně výhodná nabídka, míní dáma vedle, jež už léta nedá ani ránu bez tohoto resortu, který navštěvují jen známí a kde shluk těl, místo aby vyvolával fyzickou a čichovou nelibost jako v autobusech nebo v metru, naopak hosty šimrá lichotivým pocitem elitní sounáležitosti)

což jim umožňuje blahosklonně a spiklenecky se usmívat, když nějaké nahaté dítko vyzbrojené kyblíky a lopatkou otravuje jejich sousedy svými hrady z písku

oh, ce n’est rien, laissez-le s’amuser, il est tellement charmant! žasnou všichni nad roztomilou ratolestí zářně dokládající blahodárný vliv, který všudypřítomná televizní reklama připisuje vyvážené dětské stravě, koupacím úborům, proteinovým šamponům i plážovému vybavení

nikdo tu nepředvádí své křupanské záliby nelibozvučným vyřváváním tranzistorových rádií, dvojice si vyměňují ospalé nebo blažené pohledy a vyzbrojeny arzenálem laků, hydratačních emulzí, omlazujících balzámů, krémů proti vráskám a vlasových regeneračních přípravků vhodných pro velkolepý žár dnešního dne se uzavírají na hudební samotku pomocí malých magnetofonů se sluchátky a brčkem přitom usrkávají lahodně chladné šumivé nápoje

(po břehu pobíhají také uštěkaní pejskové, povzbuzováni shovívavostí svých páníčků se s vyplazenými jazýčky skotačivě válejí v písku a soupeří mezi sebou v kastovní urozenosti a čistotě rodokmene)

čas od času některá mladá maminka s pevnými a zašpičatělými ňadry učiní zadost rituálu a svého psa mazlivě pokárá, zahrne hafíka pusinkami na čumák, vykartáčuje ho a sčísne mu lokýnky rozvrkočené větrem, pak ho pobídne k opatrnosti a rozumu, na což roztlemený adresát odpoví hbitým kmitáním jazýčku; bezelstný a nenucený výjev, který je určený k tomu, aby jeho aktérka, stvoření s bujnou, zlatavě plavou kšticí a ztvrdlými bradavkami, jež vemlouvavě svádí k pocucání, předvedla obecenstvu své milostné půvaby a přednosti

letní den jako všechny ostatní, navlas stejný jako všechny ostatní, v prostoru, který před laciným osmahlým davem chrání ostřílený personál vycvičený na ostrahu všelijakých vstupů a hraničních přechodů, personál milý a úslužný k honoraci, leč nesmlouvavě tvrdý na čumily a vetřelce, tohle je soukromá pláž, neumíte číst? sem mají přístup jen členové a osoby s předplatným, jestli se chcete cachtat grátis, běžte si na druhou stranu vlnolamu, tam budete mezi svými!

letní pohoda, naprostá letní pohoda, hluboké otupění po odpolední siestě, kolektivní malátnost, sdílená blaženost poklidných párů, které jsou sice zbaveny šatstva a identifikačních kusů oblečení, ale přesto dávají na odiv svá poznávací znamení v podobě kabelek, klobouků, šperků, dětí, pejsků a spousty dalších symbolů veleváženého postavení (yuppies

měšťáci velkostatkáři

mafiáni s penězi vypranými do běla obchodníci se zbraněmi

podloudníci modré krve úředníci a pohlaváři NATO plavý a buclatý arcivévoda)

v marnotratném dolce far niente, které je kolébavě uspává, jak jinak si vysvětlit, že si nikdo včas nevšiml znepokojivé, hrozivě hmatatelné blízkosti té lodi?

její ohromná masa se přišinula k pláži, málem uvízla a naklonila se na bok hned vedle bazénu a luxusních převlékáren; vyšňoření námořní důstojníci dalekohledy z kapitánského můstku důkladně zkoumají břeh, další řídí manévry mužstva, které se snaží plavidlo znehybnit, nevídaný výjev i papundeklová strnulost zaoceánského parníku ohromují i matou, proč spustili kotvu právě na této pláži, proč právě tady, místo aby spočinuli v nedalekém přístavu nebo pokojně pokračovali v plavbě? chtěli je potěšit pohledem na tu velkolepou scénu nebo snad mají nějaké tajné a křivé úmysly? skoro všichni vstali z lehátek a s překvapením i obavami pozorují bachratý obrys oceánského plavidla provrtaný hnisavými volskými oky kajut, jeho velká okna, můstky, stěžně a záchranné čluny, kolem nichž jako by se náhle rozvířil podivný, povykující dav několik amazonek se rozběhne podél moře se svými ratolestmi a čoklíky v náručí, sluneční brýle zvednuté na čelo po vzoru hereček z módních seriálů či podle rad bystrých pýthií ze stránek Marie Claire, trojúhelníkovité miniaturní plavečky obepnuté přesně kolem chloupků ohanbí, měděná bříška a bujná poprsí, vlasy umně nacuchané, s holubičí nevinností kynou na pozdrav mravenčímu shonu všeliké té mužské havěti kolem záchranných člunů i na horních palubách modelu lodi, stále slyšitelněji pokřikujícím zástupům nedočkavých přivandrovalců zaslepených báječnou vidinou Ráje, vidinou vzdálené a nedosažitelné Země zaslíbené, již dosud zahlédli jen kyklopským okem, vidinou hojnosti, nadbytku a bohatství, jaké ukazuje čisťounká a uhlazená pláž, kde to překypuje krásnými a ušlechtilými lidmi, běžencům, kteří strávili život v ošklivosti, odříkání, strádání a bídě a teď je jímá nadšení z bezprostřední blízkosti tolika báječných bytostí

námořní důstojníci se snaží vnést alespoň náznak pořádku do divoké mačkanice mezi zájemci o vyloďovací čluny, země na obzoru, rozneslo se všude, a z útrob plavidla se poklopy a palubními průlezy hromadně vynořuje masa lidí; vyzáblí, rozježení a nedočkaví, zaklesnuti jeden do druhého se křikem povzbuzují, čluny jsou očividně přetížené, nikdo se však nehodlá vzdát svého místa, které si vydobyl s takovým úsilím a dychtivostí, noví uchazeči vyskakují, aniž pořádně slezli dolů, jiní se v celých hroznech drží lan jako klíšťata a ti největší nedočkavci sebou plácnou s plováky či v záchranných vestách rovnou do moře nebo jediným skokem zahučí se zacpaným nosem pod hladinu, odevzdávajíce se svému osudu

umějí aspoň plavat?

při zápalu a rychlosti, s jakými se do vody vrhají, to s jistotou nemůže vědět nikdo, dalekohledem lze zpozorovat jejich zběsilé máchání rukama, neohrabané pokusy zachytit se napěchovaných člunů i za cenu, že se převrhnou, ruce vztažené i odepírané, ti nejzdatnější ušlechtile pomáhají zoufalcům, kteří s plícemi plnými vody lapají po dechu, zaoceánský parník bez ustání chrlí svůj lidský náklad a lidé nahoře pěstmi zápolí o dobytí posledního místečka, zatímco zbytku (tuctům, stovkám?) nezbývá než vrhnout se přes palubu, ve skupinách nebo sami, jako barvotiskoví trosečníci z Titaniku vyobrazení v knihách a albech podívaná na velrybovitě břichaté plavidlo je absurdní i úchvatná zároveň (loď obklopená chatrnými bárkami a houfy usilovně kmitajících postaviček, které jako hejno tuňáků lapených v sítích rozviřují hladinu prudkými údery ocasů a prosycují vodu bubláním, jako by vařila)

kdo asi jsou ti neurvalci a hrubci rozhazující rukama, kdo jsou ti pomatenci, kteří s tak nečekaným nasazením veslují a sjíždějí se k pláži?

kdosi zakřičel na poplach

Albánci!!!

vtom mezi fešnou noblesou propukne panika, mezi dvojicemi ukolébanými letním vedrem a malátností odpolední siesty, maminky se seběhly na břeh za svými dětmi a psy a muži narychlo a horečnatě sněmují, aniž se dokážou shodnout na postupu tváří v tvář takové krizové situaci, dokonce i plavčíci a číšníci v baru vypadají zaskočeně, jak zadržet flotilu člunů, jak jí čelit, co si počít s plácajícím se hejnem, které se blíží k pláži? vedení resortu na takovou situaci vůbec nepamatovalo, dokonce tu ani nemají střelné zbraně!, zdravý rozum nabádá k ústupu a ti z mafiánů, kteří nejlépe umějí z takové šlamastyky vyklouznout, se už hrnou s rodinnými příslušníky i s majetkem k východu, pevně rozhodnuti zachránit sebe i své statky před nepředstavitelným přívalem barbarů, zatímco většina hostů s beránčí odevzdaností vyčkává na příchod masy galejníků, rozcuchaných mužíčků v ošuntělých kalhotách či v trenýrkách na půl žerdi, jimž každý záběr vesel zvýrazňuje propadlou hruď a vyzáblá žebra, všude zarostlé tváře, hustá obočí a zraky žhnoucí neuhasitelným žárem

někteří nemohli odolat vábení nové Judeje a skáčou ze člunů, aby dosáhli břehu rychleji, čeří vodu ráznými tempy, plováky hlav jsou stále blíž a blíž, žene je pocit vřelého přátelství k rytířům blahobytu a svobodného podnikání, k rekům stejným, na vlásek stejným jako ti, na něž v opojení zírali v televizních reklamách i v seriálech odehrávajících se v Texasu, eldorádo, konečně eldorádo, hmatatelné a skutečné!

Překlad Štěpán Zajac

 

Vychází v nakladatelství Rubato.