Děkujeme za naše básníky 2020

Na letošní výroční setkání básníků na Kratochvíli se moc těším, ačkoli bude zřejmě poslední. Je ale skvělé, že se organizátoři i letos postarají o skutečný literární zážitek pro všechny účastníky a především autory.

Do schránek všech básníků, kteří se v minulosti tohoto svátku literatury zúčastnili, přistála uprostřed ledna krásná, na křídovém papíře vyhotovená pozvánka, na které bylo znát, že prošla rukou nejmenovaného, ale renomovaného českého grafika. Pokud si adresát na úvodní stránce dopisu posbíral rozházená písmena, dospěl k názvu akce „Děkujeme za Vaše básně 2020“. Na druhé stránce již v tradičním fontu Vegan oslovovali pořadatelé váženého autora křestním jménem a milá byla rovněž osobní vzpomínka na poslední shledání v okolí Netolic a na konkrétní zážitek, který s autorem prožili.

Zvací dopis dále pokračoval laskavým požádáním o vyhrazení termínu 4.—6. 9., kdy se bude v areálu rekreace a oddychu u jezera Podroužek nedaleko Chateau Kratochvíle akce konat. Vím, že dnešní autor již není dnešní, tudíž mě příjemně překvapilo, že si každý pozvaný básník může vybrat z nabídky kanadských srubů, kde může samozřejmě i se svojí rodinou tento víkend strávit.

Milá byla rovněž možnost volby snídaně, tu pořadatelé vypsali do nejmenších detailů, zde mi dopis přišel snad až příliš rozvětvený, takže jenom uvedu, že na své si přijdou jak vegetariáni, tak i celiaci. Dopravu z hlavního města bohužel pořadatelé nebyli schopni pro tento rok zajistit, ovšem 8 korun na kilometr mi připadá jako dostatečná kompenzace za tento nedostatek.

Na následujících řádcích poté pořadatelé vyzvali autora, aby případně vznesl své požadavky ohledně honoráře a licence do sborníku příspěvků, přičemž ale ve svém návrhu vycházeli z nepsaných doporučení vycházejících z cloudu Asociace spisovatelů, bulletinu českého PEN klubu a korespondenčního lístku od Obce spisovatelů. Z těchto dat produkční tým organizátorů sestavil medián v podobě 2 354 korun za desetiminutové vystoupení v rámci hlavní autorské přehlídky (výpočet byl rovněž doložen ve VOP). Po krátkém rozboru oblíbené autorovy básně organizátoři opět přešli do spíše formální roviny, když se jali vypsat několik variant doprovodného programu pro účastníky.

Prezident festivalu organizuje mraky před podvečerním programem, foto: Pavel Kotrla

Prezident festivalu organizuje mraky před podvečerním programem, foto: Pavel Kotrla

Jako milovník přírody si potrpím na nevšední zážitky, proto mě zaujala hned první varianta — projížďka na koních z obory knížete Schwarzenberga k rybníku Horní Nadýmač. Dle přiloženého barevného letáku by se účastníci společně s vystudovaným environmentalistou a básníkem Radkem Štěpánkem (zároveň spolumajitelem pořadatelské organizace a viceprezidentem festivalu) měli na koních dopravit až k rybníku a tam společně podniknout dobrodružné dolování vltavínů pomocí historické techniky z majetku rodiny Štěpánků.

Varianta dva je poté spíše pro vodomilné autory — básníci mají možnost spustit se s místním lékárníkem Mgr. Jiřím Staňkem na dno Soudného potoka. Tam si za jeho asistence budou moci sami ulovit každý svého raka říčního a pořídit si s ním pamětní fotografii, odvážnější se mohou zúčastnit ochutnávky macerovaného kořene hořce z lihového archivu lékárníka.

Třetí varianta, z mého pohledu asi nejdobrodružnější, pak nabízí prohlídku Pekla s prezidentem festivalu Vojtěchem Kučerou, spojenou s poutavou přednáškou o lipovém háji, zakončenou výrobou vlastní lipové flétničky. Po celou dobu výpravy bude účastníkům podáváno místní řemeslné pivo ve variantách ALE, ležák a Weissbier.

Zaujalo mě rovněž drobné představení tradičního zámeckého cateringu z fine dining kuchyně paní Štěpánkové, kdy budou podávány různé variace místních kaprů, vylovených viceprezidentem festivalu v předvečer konání akce. Rodinnou atmosféru pak také jistě navodí domácí švestkový a cibulový koláč. Je snad již zbytečné zmiňovat, že pro účastníky je připravena vlastní komentovaná prohlídka po (pro neliterární veřejnost běžně uzavřeném) areálu zámku s místním kastelánem. Básnickou drobotinu pak potěší malý dáreček v podobě pravého pavího pera. Rovněž je potěšující, že akce není spolufinancována ze státního rozpočtu a všechny náklady jsou hrazeny z prodeje lístků a merche s motivem festivalu.

Musím říct, že mě jako člena Asociace spisovatelů upřímně potěšilo, že je v dnešní době ještě někdo ochoten pořádat literární akci, která dovede skutečně docenit kvality pozvaných literátů. V době plné nekvalitně organizovaných a podfinancovaných autorských čtení je Kratochvíle a akce Děkujeme za Vaše básně výjimečným příkladem toho, jak by měla standardní akce pro české a slovenské básníky vypadat. Jenom doufejme, že tyto sliby nezůstanou jen na papíře a organizátoři svoji profesionalitu dokážou i na místě. Po několika doplňujících otázkách k výši honoráře jsem na jejich nabídku kývl i já a doufám, že se i s vámi letos v září na Kratochvíli uvidím.


Pavel Zajíc je básník, dosud mu vyšly dvě básnické sbírky Ona místaPeníze.