Chcete projekty spíchnuté horkou jehlou?

Ministerstvo kultury avizovalo, že v oblasti literatury chce v současné situaci pomoct především malým nakladatelstvím, která vydávají kvalitní knížky. Vyčlenilo na to 20 milionů korun, které chce rozdělit v aktuálně vypsaném grantovém řízení, jenže to problémy těchto nakladatelů bohužel řeší jen částečně a nesystémově.

S napětím jsme čekali na vyhlášení druhé grantové výzvy ministerstva kultury. Čekali jsme se zhodnocením, jestli je navýšení ze 750 tisíc na 20 milionů korun moc, nebo málo, až podle toho, jaká budou specifika výzvy a co všechno zahrne. Doufali jsme, že ministerstvo zohlední současné problémy, že na ně pružně zareaguje. Měli jsme na mysli slova ministra Zaorálka o tom, že nikdo sítem nepropadne.

Karolina Voňková, foto: Jan Faukner

Karolina Voňková, foto: Jan Faukner

V pondělí jsme se dočkali — a jediné, co se změnilo oproti standardní grantové výzvě, je výše, do které lze o grant žádat, oproti 50 % je to 70 % nákladů, ale zase jen do výše předpokládané ztráty. To v reálu v podstatě ani žádné navýšení nemusí znamenat, ministerstvo stále vyžaduje vícezdrojové financování, tedy že si požádáme o grant ještě někde jinde, to znamená, že snížíme ztrátu, a zároveň mají naše knižní projekty být postaveny tak, že musí vykazovat příjmy z realizace.

Samozřejmě že my také nechceme uvádět v život „zagrantované projekty“, tedy ty, které se vydávají jen proto, že získají stoprocentní grantovou podporu, tudíž se nehledí na to, zda někoho vlastně zajímají. A úplně nevíme, jak se dá stavět rozpočet knihy se ztrátou 70 % — je ta kniha ještě životaschopná? A i kdyby byla, je možné žádost připravit za tři týdny?

Ediční plán nakladatelství se staví v delším časovém horizontu, příprava knihy probíhá někdy i v řádu let, například u komiksu je to zhruba pět let — opravdu si někdo myslí, že když si teď vymyslíme knižní projekt, že za tři týdny stihneme zaangažovat autora, výtvarníka, redaktora, korektora, grafika, tiskárnu a ještě někoho, kdo napíše posudek? Že autora donutíme k čerstvě vymyšlenému projektu hned napsat vševysvětlující anotaci? A výtvarníka, který teď často nemá placenou práci, zmermocníme (a navíc zdarma) ke kreslení ukázek projektu, který se zatím rýsuje jen v nejasných obrysech? A grafika k tomu, aby to nasázel, předtím ještě upravil redaktor a opravil korektor? Opravdu po nás chcete projekty spíchnuté horkou jehlou? To jde proti našim zásadám.

A když už máme nějaké projekty, na které jsme plánovali žádat ještě před krizí, naši radost, že možná dostaneme víc, než jsme původně mysleli, rychle zchladí to, že se třeba nakonec stejně nevejdeme do grantových kolonek: vydáváte literaturu faktu — pokud se to netýká literární vědy, máte smůlu. Literární dokument — smůla. Překladová literatura pro děti a překladový komiks — taky smůla. Takže kvalitní malá nakladatelství, která jinak často sbírají cenu za cenou, jsou tím pádem mimo — na literární dokument se specializuje nakladatelství wo-men (Magnesia Litera za nakladatelský počin v roce 2016), Dcera sestry (nominace na letošní Magnesii Literu), nakladatelství Trystero do češtiny převádí nejlepší anglosaské komiksy (cena Muriel v roce 2018), Nová beseda se zaměřuje na nonfikci. Změna kategorií se prý musí předjednat a předložit ministrovi ke schválení, a to letos už prý určitě nebude.

Myšlenka podpořit nové projekty je dobrá v tom smyslu, že se po nás chce, abychom neustrnuli v současné krizi a mysleli na budoucnost, plánovali, ale zároveň je to těžké, pokud teď před sebou valíme projekty, které už podporu získaly (díky!), ale které máme problém dokončit (díky za možnost posunu termínu dokončení!), protože se nám snížily příjmy z prodeje (některým z nás přestal distributor platit úplně, těm šťastnějším snížené tržby posílá dál — děkujeme distribucím Kosmas a Seqoy) a zároveň se také zastavily rozjednané prodeje práv na zahraniční vydání — to všechno byly peníze, se kterými nakladatelé počítali k financování rozběhlých projektů a které vypadly. Bohužel s nimi nám ministerstvo v současné grantové výzvě nepomůže.

A co nám pomohlo? Pomohli nám čtenáři, kteří nás podpořili nákupem v našich e-shopech. Těm, kteří se zapojili, pomohla kampaň na Startovači, která nakladatelstvím umožnila získat přes tři miliony korun, pomohly i knihovny, které si knihy objednaly přímo od nás.

Jestli je na této krizi něco pozitivní, tak to, že odhaluje nefunkční mechanismy a přináší unikátní příležitost je změnit.


Autorka je nakladatelka a pořadatelka festivalu Knihex.