Ortenovka pro Svatou hlavu Hany Lehečkové

Laureátkou Ceny Jiřího Ortena za rok 2019 se stala nakladatelská redaktorka, dramatička a spisovatelka Hana Lehečková s novelou Svatá hlava (nakl. Vyšehrad).

Na vyhlášení vítěze, respektive vítězky 33. ročníku Ceny Jiřího Ortena (CJO) jsme si letos museli počkat nezvykle dlouho. Organizátoři slavnostního ceremoniálu, který je tradiční součástí programu květnového Světa knihy Praha — obojí už řadu let pořádá Svaz českých knihkupců a nakladatelů (SČKN) —, totiž museli kvůli zrušení veletrhu hledat náhradní termín i místo konání. Nakonec se tak stalo 15. září v Zrcadlové kapli Národní knihovny ČR v pražském Klementinu, kde zároveň proběhlo čtení celé trojice nominovaných autorů, vedle Lehečkové též Přemysla Krejčíka (román Malej NY, nakl. Host) a Ladislava Slezáka (báseň v próze Mount Anne, nakl. Trigon).

Hana Lehečková, foto: SČKN

Hana Lehečková, foto: SČKN

„Za tu dobu, co se věnuji vlastní autorské tvorbě, jsem zjistila jednu věc: když jde o tvorbu pro dospělé, ‚normální‘ příběh mě prostě nebaví. Zkoušela jsem to mnohokrát, ale vždycky ze mě nakonec vypadl nějaký podivný literární útvar balancující na hranici dětské naivity a halucinačních stavů. Taková je i Svatá hlava,“ prohlásila o své knize čerstvá laureátka ceny udělované autorovi prozaického či básnického díla napsaného v českém jazyce, kterému v době vydání díla není více než 30 let.

Zápiskům schizofrenika žijícího v pohraniční vesnici přiřkla vítězství odborná porota, ve které zasedli literární teoretik Petr A. Bílek (předseda), spisovatelka a redaktorka Božena Správcová, překladatel a básník Ondřej Hanus, spisovatelka a překladatelka Pavla Horáková a publicista a spisovatel Štěpán Kučera. Kromě dvou výše jmenovaných autorů, kteří spolu s ní postoupili do užšího výběru, porazila Lehečková se svou knihou dalších jednadvacet přihlášených titulů. Ve světle současných debat o genderové (ne)vyváženosti literárních cen není bez zajímavosti, že od roku 2015 získala CJO s jedinou výjimkou — předloni byl oceněn Ondřej Macl — pokaždé žena.

Pavla Horáková v laudatiu k oceněné knize mimo jiné řekla: „Svatá hlava je kniha jakoby jedním dechem vyprávěná a jedním dechem ji lze i přečíst. Je to kniha výjimečná nejen pozoruhodnou prací s jazykem, ale i prací s psychologií — hrdinovou i čtenářovou. Z objektivního pohledu máloco může vyvolávat sympatie k postavě, které se téměř veškeré její okolí štítí, avšak Haně Lehečkové se podařilo stvořit antihrdinu, s nímž upřímně prožíváme jeho myšlenkové a citové zvraty a cítíme úctu k jeho zraněnému lidství.“

Hana Lehečková se narodila v roce 1990. Pochází z jižních Čech a vystudovala obor teorie a kritika na pražské DAMU. Autorsky se věnuje především rozhlasovým hrám a pohádkám pro děti (mj. Johana a továrna na sny, Eliáš Říha zachraňuje svět), zabývá se rovněž dramatickou tvorbou (Švandovo divadlo: V(ý)chod, Divadlo Letí: Trollí matka). Knižně debutovala v roce 2018 knihou pro děti Co se děje v Podpostelí, Svatá hlava je její první knihou určenou dospělým čtenářům. Pracuje jako literární redaktorka v nakladatelství a dodělává si doktorát na DAMU. Za svou aktuálně oceněnou novelu již letos obdržela jednu z výročních cen nakladatelství Vyšehrad (za původní práci).

Cena Jiřího Ortena je podobně jako v předchozích ročnících spojena s finanční prémií pro vítěze ve výši 50 000 Kč a nově také s 10 000 Kč pro oba další nominované. Všichni nominovaní od Českého literárního centra obdrželi překlad ukázky z jejich díla do angličtiny, francouzštiny a němčiny pro účely zahraniční propagace. Od příštího ročníku bude navíc poskytnuta možnost tvůrčí rezidence vždy jednomu z nominovaných z předchozího roku CJO. Letos věnovalo ČLC rezidenční pobyt v německé umělecké kolonii ve Worpswede spisovateli Vratislavu Maňákovi, laureátovi CJO 2012, který byl po několik ročníků také jedním z členů odborné poroty.