Pohádky v balení společně s mýdlem

Antikvariáty, stejně jako další obchody, mohly po několikaměsíční odmlce znovu otevřít. Brzy poté jsem se vydal do svého oblíbeného antikvariátu v centru Prahy, abych si se zkušeným antikvářem prohlédl přírůstky, které se mu podařilo sehnat v době výdejních okének.

Ukázal mi jich samozřejmě několik, ale pro tento článek jsem vybral tři, které vynikají svou nevšedností. Výhodou klasického antikvariátu je mimo jiné to, že si s antikvářem můžete zasvěceně popovídat, přičemž se dozvíte nepoměrně víc než z obyčejného e-shopu, prodávajícího zejména „použitou“ beletrii z posledních let.

Vzpomínky na vojačení

Malíř a grafik Josef Váchal je známý především jako autor slavného Krvavého románu, s nímž je úzce spjato nakladatelství Paseka, město Litomyšl a Portmoneum, tamější muzeum s unikátní výmalbou místností. Už méně lidí je však informováno o jeho dvouleté aktivní účasti v první světové válce. Přitom zážitky z krvavých bitev se jasně vryly do jeho tehdejší tvorby.

Váchalovy zkušenosti lze pozorovat nejen v jeho výtvarném díle, ale rovněž v knize Malíř na frontě: Soča a Itálie 1917—18, v níž zachytil vlastní vzpomínky na vojačení. Předností této publikace je, že obsahuje čtyřicet dva dřevorytů, jeden linoryt a čtyři reprodukce podle fotografií, takže čtenář se může plně ponořit do válečné doby.

Vytištěno bylo sedm exemplářů na pravém japanu, 150 na holandském japanu a 300 na dobrém dřevaprostém papíře. Všechny výtisky jsou číslovány a až do čísla 157 opatřeny podpisem autora. Knihu vydala svým nákladem jako soukromý tisk Anna Macková, výtvarnice a druhá životní družka Josefa Váchala, ve Vršovicích začátkem roku 1929. V případě, že by čtenáři měli zájem o pozoruhodné čtení, ale nechtěli se vydávat cestou investice do prvního vydání, existuje ještě druhé z roku 1996, které vyšlo v Pasece.

Zase jsem to číslo splet

Dětské knihy jsou mi v poslední době čím dál bližší, postupně se tedy ohlížím nejen po novinkách, ale i po starších, časem prověřených titulech. Proto mě zaujalo první vydání básnické sbírky Jedna, dvě, tři, čtyři, pět od básníka a překladatele Ivana Blatného. Obsahuje říkadla a krátké básničky, které nejmenší čtenáře provedou kalendářním rokem a seznámí ho s každodenními záležitostmi.

U telefonu

Jedna, dvě, tři, čtyři, pět,
číslo umím nazpaměť.

Že to zmotám!
Haló, kdo tam?

Josef Spilka?
Zase mýlka.

Jedna, dvě, tři, čtyři, pět,
zase jsem to číslo splet

U nemocného

Pan doktor, klep — klep — klep,
poslouchal, měřil tep:

„Vypotit, prášek, kloktadlo!“
Všecko to dobře dopadlo.

Básnickou sbírku svými ilustracemi doprovodil výtvarník Kamil Lhoták. První vydání vyšlo v roce 1947 v pražském nakladatelství František Borový. I když bylo vytištěno 5 500 výtisků, v neporušeném stavu se jich dochovalo minimální množství. Dosud jsme se mohli setkat s dalšími třemi vydáními, z nichž dvě ilustrovala Denisa Wagnerová. Naposledy sbírka Jedna, dvě, tři, čtyři, pět vyšla v roce 2019 v nakladatelství Albatros.

Hašlerky a pohádka

Až díky mé poslední návštěvě 1. Podzemního antikvariátu jsem se dozvěděl o existenci krátkých pohádek pro děti, které byly za první republiky vkládány do balení nejrůznějších produktů. Zákazník si tak mohl koupit mýdlo pro děti, terpentýnové mýdlo Saponia i pro tvrdou vodu, velimskou cikorku, hašlerky nebo třeba Tenori na velký kašel a kromě samotného výrobku v krabici najít pohádku vytištěnou na malém formátu.

Texty byly vskutku krátké, měly pouze dvě až tři stránečky, ale vždy byly doprovázeny ilustracemi. Málokdy se však uváděla jména autorů a ilustrátorů, takže se o nich dnes můžeme jen dohadovat. Nicméně kromě autorských pohádek (například Legenda o založení sklářství od Ludvíka Černovického) šlo taky o známé texty — O zlaté rybcePohádka o Červené karkulceO Růžence a Bělince nebo O hadím králi. Pilnáčkova továrna na mýdlo dokonce založila svou edici Pilnáčkova pohádka.


Při psaní článků o knižních pokladech čerpám z Literární kroniky první republikyEncyklopedie českých nakladatelství 1949—2006Lexikonu české literaturyDějin české literatury a webu www.slovnikceskeliteratury.cz. Historické souvislosti konzultuju s odborníky z 1. Podzemního antikvariátu.