Magali Le Huche, autorka nejen dětských sérií

Čestným hostem letošního ročníku mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy byla Francie. Tisk předem upozorňoval hlavně na hvězdná jména autorů jako Laurent Binet či Muriel Barberyová, nicméně mezi pozvanými byli i zajímaví představitelé knižní tvorby pro děti.

Dvě besedy s Magali Le Huche, které moderovala Jovanka Šotolová, sice netrhaly návštěvnické rekordy, ale hrstka přilákaných zájemců dostala díky nim příležitost seznámit se s autorčinou pestrou tvorbou, jež se zdaleka nevyčerpává jen sériemi s antropomorfizovanými hrdiny pro děti.

Spisovatelka a ilustrátorka Magali Le Huche (nar. 1979) vystudovala ilustraci ve Štrasburku a hned jeden z jejích diplomových projektů, album pro děti vydané v roce 2005, získal francouzskou cenu Prix Sorcières, udílenou knihovnickými a knihkupeckými asociacemi. To jí otevřelo dveře k další tvorbě pro děti, k níž nezáměrně, ale přirozeně inklinovala již tím, že obraz pro ni byl vždy cestou, jak vyprávět příběhy.

Magali Le Huche, foto pro Svět knihy Praha Dirk Skiba

Magali Le Huche, foto pro Svět knihy Praha Dirk Skiba

Ostatně i letos vydaný autorský komiks Nowhere Girl, který v Praze představila, vznikal původně jako autobiograficky motivovaná zpověď adresovaná dospělým, ovšem s potenciálem oslovit rovněž dětské adresáty. Magali Le Huche v něm zachytila své zkušenosti s počínajícím dospíváním a traumatizujícím školním přechodem z bezpečného prostoru prvních ročníků na vyšší stupeň. Tehdy se u ní rozvinula fobie ze školy a stres působený školní docházkou jí pomáhalo uvolnit kreslení a hudba. Největším objevem jedenáctileté Magali byli Beatles. Nevadilo, že tenkrát nerozuměla anglickým textům, hudba totiž pomohla dívce zapojit vlastní představivost a nabídla jí únik do fantazijního světa.

Otázkou, jak namalovat hudbu, se zabývala i v sérii interaktivních zvukových knížek o pejsku Pacovi, již si u ní objednalo nakladatelství Gallimard. Paco seznamuje děti s hudebními nástroji a postupně se stává průvodcem po různých hudebních žánrech a stylech. Právě první čtveřice z nich byla vydána v českém překladu, který z Paca učinil příhodně Packu, v nakladatelství Axióma. Magali Le Huche se tím ovšem v českém prostředí paradoxně dostala mimo hledáček literární kritiky, která se obvykle nezajímá o tvůrce dětských knih na pomezí leporela pro batolata a hraček na baterie, z jejichž stránek se po zmáčknutí tlačítka linou zvuky a melodie.

Je škoda, že stranou naší nakladatelské pozornosti zůstávají další autorčina díla a knižní cykly. Jejich zvířecí protagonisté se totiž vyznačují propracovanou psychologickou charakteristikou, která dokonale zrcadlí dětské pocity a potřeby. Hrdina série zahájené v roce 2006, ptakopysk Non-Non, je k vnitřní nejistotě předurčen již jménem se zdvojenou negací. Každý den se probouzí s nějakou starostí, ale odmítá všechny rady a snaží se tvrdohlavě najít řešení sám. Obdobně polární sob Jean-Michel představuje zdánlivého superhrdinu, jenž však při bližším pohledu projevuje slabost a pochybuje o sobě. Obě série byly ve Francii zpracovány i do podoby krátkometrážních televizních epizod a těší se značné popularitě.

Roger Chéri, hrdina stejnojmenného alba z roku 2019, prozrazuje odvěkou lidskou nespokojenost pramenící z obtížného hledání vlastní identity. Roger Chéri touží zářit krásou jako slunce, být divoký a mocný jako lev, svobodný a ladný jako pták, přisvojit si sloní klid a sílu, ale to vše nakonec získá ve chvíli, kdy si uvědomí, že nejlepší je zůstat sám sebou.

Magali Le Huche se podobně jako Roger Chéri našla, a to v autorské tvorbě pro nejmladší děti, i když v rozhovorech přiznává, že na začátku umělecké dráhy si přála promlouvat ilustracemi k dospělým adresátům. I to se jí nakonec podařilo, neboť předškolní děti potřebují k jejím knížkám dospělého zprostředkovatele, který jistě ocení autorčin smysl pro humor a psychologicky trefnou drobnokresbu situací i charakterů. Doufejme tedy, že budou objeveny i českými překladateli a nakladateli.

Autorka se věnuje české a světové literatuře pro děti a mládež.