Prosincové knižní vyhlídky: Hradecký, Calvino, Mantelová či Ted Hughes

Hledáte zaručeně čerstvé tipy na kvalitní knihy, jimiž byste mohli podarovat své blízké? Náš výběr zahrnuje současnou českou literaturu i světovou klasiku, prózu i poezii, příběhy fantastické i historické.

Nemalou zvědavost vzbuzuje ohlášená nová kniha Daniela Hradeckého, uznávaného básníka a letošního laureáta ceny Magnesia Litera za prozaický triptych Tři kapitoly. Jeho dvousetstránkový román ve verších Silážní jámy (dybbuk) má podle anotace charakterizovat asymetričnost, spisovnost střídající se s nespisovností, vulgarita s filozofickými termíny, nekorektnost, vkládání slov či vět z jiných jazyků, neotřelá slova z kapsáře češtiny, drobky banality a patosu, zkratky, život jako putování čili Hradeckého odysea, protože ztotožnění hlavního vypravěče s hlavním hrdinou je vlastně nejférovější cesta v páchání současné literatury. Těšíte se?

Hned dva nové svazky textů spisovatele, esejisty a novináře Itala Calvina chystá k vydání nakladatelství Dokořán, které tvorbu jednoho z nejvýznamnějších italských autorů druhé poloviny 20. století zprostředkovává českým čtenářům dlouhodobě. Tentokrát sáhli po jeho povídkové sbírce Kosmické grotesky (přel. Kateřina Vinšová), v níž hrají klíčovou roli astrofyzikální a matematické teorie o vzniku vesmíru, fyzikální či genetické objevy a také filozofické spekulace, a po autorově knize Palomar (přel. Jiří Pelán), kříženci prózy, poezie a esejistiky, kterou sám Calvino charakterizoval následovně: „Jistý muž se vydá na cestu, aby krok za krokem dosáhl moudrosti. Dosud nedorazil k cíli.“

Souborným vydáním tří novel Josefa Kocourka z let 1926 a 1927, které byly dostupné jen v podobě bibliofilie, nebo vyšly pouze časopisecky, se víceméně završuje dlouholeté bádání a vydávání Kocourkova díla. Už tyto rané texty obsahují pro autora typické rysy i obsese, ovšem při jejich četbě je nutno mít na paměti, že v době vzniku všech tří próz bylo pisateli pouhých sedmnáct let! Trojice textů zahrnutých do knihy Jensen a lilie / Modrá slečna / Kráska (Akropolis) je otištěna z dochovaných strojopisů, o jejichž ediční zpracování se postaral Michal Jareš, a doplněna studií Jaromíra Typlta.

Románem Zrcadlo a světlo (Argo) se završuje trilogie britské spisovatelky Hilary Mantelové, pojednávající o osudech Thomase Cromwella, chudého kovářského syna, který se vlastními schopnostmi vypracoval na pravou ruku anglického krále Jindřicha VIII. Příběh z tudorovské Anglie líčící poslední úsek Cromwellova života, který vede přes vrchol politické moci a pád z výsluní královy obliby až k popravčímu špalku, přeložila stejně jako předešlé dva svazky (Wolf Hall, Předveďte mrtvé), ověnčené v letech 2009 a 2012 Man Bookerovou cenou, Michala Marková.

Dopisy k narozeninám (Argo) Teda Hughese jsou adresovány (až na dvě výjimky) Sylvii Plathové, americké básnířce, s níž ho pojilo nejen sedmileté manželství, ale také dcera Frieda a syn Nicholas. Básně vznikaly během dlouhých pětatřiceti let: ty nejstarší Hughes napsal pouhých pár měsíců po sebevraždě Plathové v roce 1963, ty poslední těsně před svým úmrtím v říjnu 1998. Dopisy k narozeninám jsou jeho jedinou „výpovědí“ o partnerském vztahu se Sylvií i o bolestném, emocionálně vypjatém období, během něhož Plathová vytvořila své nejsilnějších básně — a zároveň se rozhodla pro dobrovolný odchod ze života. Oceňovanou sbírku, považovanou mnohými za vrchol autorova díla, přeložili do češtiny Milan Ohnisko a Vanda Senko Ohnisková.

Pod názvem Stali jsme se městem (Host) vychází v překladu Jakuba Němečka román spisovatelky N. K. Jemisinové, trojnásobné držitelky ceny Hugo. Podle odvěkých zákonů přichází jednou v životě každého velkoměsta okamžik metafyzického zrodu, kdy se město stane vyšší vědomou entitou zastoupenou lidským avatarem. Na tento okamžik čeká odvěký Nepřítel, lovecraftovský predátor, který se snaží novorozené město uchvátit a pohltit. Příběhem spadajícím do žánru urban fantasy, který je vtipnou a barvitou poctou New Yorku, ale zároveň i svérázným pojetím superhrdinského paradigmatu a vášnivým protestem proti rasismu a homofobii, zahájila autorka novou knižní sérii, pojmenovanou v originále Great Cities.