Znojmo, perla jihozápadní Moravy

Druhé největší město Jihomoravského kraje a historické centrum jihozápadní Moravy návštěvníkům nabízí množství historických památek i jedinečné výhledy ať už na panorama města, nebo na údolí Dyje a vodní nádrž Znojmo. Milovníci historie by si prohlídku města a okolí určitě neměli nechat ujít.

Z historie města

„Znojmo je město pěkně vystavené, třetí na Moravě, v kraji na víno a obilí velmi úrodném a s mnoha kostely…,“ napsal polský a český historik, heraldik a genealog Bartoloměj Paprocký z Hlahol a Paprocké Vůle v roce 1593. A spisovatel Jaromír Tomeček v roce 1964 doplnil: „Znojmo, to je ta bílá metropole. Parky, náměstí, hradní skála nad údolím Dyje, okurkové lány, vinohrady, vinné sklepy, továrny svěží jak instituty, moderní atmosféra současnosti a v podtextu závan zašlé éry údělných knížat…“

Radniční věž, dominanta Znojma

Radniční věž, dominanta Znojma

Prostor města nad údolím Dyje byl osídlen již v době prehistorické. Od 8. století se na skalním ostrohu naproti dnešnímu centru města a hradu rozkládalo rozsáhlé velkomoravské hradiště (nynější část města Hradiště), které střežilo brod přes řeku Dyji, kudy procházela obchodní cesta z Čech přes západní Moravu do Podunají. Zdánlivá první písemná zmínka o Znojmě se nachází v listině datované do roku 1048, jíž měl český kníže Břetislav I. založit proboštství v Rajhradě. Ta je však padělkem. Po smrti knížete Břetislava připadlo Znojemsko jeho synu Konrádovi I. Po roce 1092 vzniklo samostatné přemyslovské údělné knížectví zvané znojemský úděl.

Nejvýznamnější ze znojemských Přemyslovců Konrád II. Ota, který postupně ovládl celou Moravu a nakonec se stal i knížetem v Čechách, založil v roce 1190 premonstrátský klášter v Louce, který stojí na jih od historického středu města. V letech 1222—1226 bylo Znojmo Přemyslem Otakarem I. povýšeno na královské město, první svého druhu na jižní Moravě, a opevněno silnými hradbami, které se z velké části dochovaly dodnes. Velký rozkvět nastal ve 13. a 14. století, kdy Znojmo mělo již dlážděné ulice, vodovod a dva špitály.

Znojemský hrad s rotundou, vlevo vodní nádrž Znojmo

Znojemský hrad s rotundou, vlevo vodní nádrž Znojmo

Další rozvoj Znojma nastal v 18. a 19. století v souvislosti s vybudováním císařských silnic a zejména Severozápadní dráhy. Výstavba dráhy umožnila rozvoj znojemského zelinářství a sadovnictví. Slibný rozmach města umrtvila první světová válka. S koncem druhé světové války na jaře 1945 bylo Znojmo poškozeno několika nálety sovětských a amerických bombardérů. Přímý zásah dostala budova staré radnice, velké škody utrpělo vlakové nádraží. Až do roku 2002 bylo Znojmo okresním městem správního okresu Znojmo. Dnes je městem s rozšířenou působností.

Znojemské památky

Dominantou Znojma je radniční věž, vysoká více než 66 metrů, jejíž silueta je od 15. století symbolem města. Když vstoupíme na Masarykovo (Dolní) náměstí kolem gotické Vlkovy věže a kapucínského kláštera s kostelem sv. Jana Křtitele, uvidíme věž proti sobě, za obchodním domem Dyje. Na Masarykově náměstí se nachází také Dům umění s expozicemi Jihomoravského muzea a barokní sloup se sochou Panny Marie Immaculaty pocházející z roku 1682.

Pohled z hradu na radniční věž, kostel sv. Mikuláše a Svatováclavskou kapli

Pohled z hradu na radniční věž, kostel sv. Mikuláše a Svatováclavskou kapli

Kolem radnice s věží se dostaneme na Horní a Václavské náměstí. Nedaleko radnice se také nachází vstup do znojemského podzemí, které představuje soubor spletitých podzemních chodeb, jež se začaly budovat pravděpodobně mezi 14. a 15. stoletím. Celková délka chodeb rozprostřených ve čtyřech patrech dosahuje až 27 km, čímž se řadí k jednomu z nejrozsáhlejších podzemních labyrintů střední Evropy. Původně byly chodby nacházející se pod měšťanskými domy určeny k uchovávání potravin či obchodního zboží, v současnosti je podzemí zpřístupněno veřejnosti.

Kramářskou ulicí dojdeme ke kostelu Nalezení sv. Kříže a dominikánskému klášteru. Původní gotický klášter vznikl již ve 13. století, v následujících staletích se střídal jeho rozkvět s požáry, z nichž jeden zničil původní archiv a nejstarší knihovnu. Konvent sloužil také jako lazaret nebo kasárna. Za klášterem se nachází Komenského náměstí a rozsáhlý Městský park se zachovalými městskými hradbami. Nad Horním náměstím stojí za pozornost ještě Jezuitské náměstí s kostelem sv. Michala s bývalou jezuitskou kolejí (postavenou kolem roku 1624), kde dnes sídlí Státní okresní archiv Znojmo.

Rotunda sv. Kateřiny

Rotunda sv. Kateřiny

Velká Mikulášská ulice nás z Masarykova náměstí dovede k další dominantě Znojma, jíž je kostel sv. Mikuláše. Ten vznikal postupně od roku 1338 až do druhé poloviny 15. století na místě románského kostela. Vedle kostela se nachází dvoupatrová Svatováclavská kaple, která byla postavena po roce 1512 na základech městského opevnění. Své pojmenování získala podle gotické sochy sv. Václava na vstupním průčelí.

Kostel i kaple leží nad Karolininými sady s vinicí, odkud se nám naskýtá krásný výhled na údolí řeky Dyje a vodní nádrž, na Znojemský hrad i na protější vilovou čtvrť. Nepřehlédnutelný je také železniční viadukt nad Dyjí; most dlouhý 220 metrů byl ve výšce téměř 50 metrů nad řekou postaven podle projektu J. Brika v roce 1871 jako součást bývalé Severozápadní dráhy z Vídně.

Masarykovo (Dolní) náměstí s Domem umění, Vlkovou věží a kapucínským klášterem

Masarykovo (Dolní) náměstí s Domem umění, Vlkovou věží a kapucínským klášterem

Od Mikulášského kostela dojdeme do areálu Znojemského hradu s budovou barokního Deblínského zámku a městského pivovaru. Nejcennějším objektem je zde rotunda sv. Kateřiny. Byla postavena na konci 11. století a je jedinou zcela dochovanou stavbou bývalého hradu Přemyslovců ve Znojmě. Od 13. století byla rotunda označována jako královská kaple. To platilo až do roku 1710, kdy Josef I. prodal část hradu s rotundou městu Znojmo, které zde založilo pivovar. Z rotundy se postupně stal sklad, chlév nebo pivnice. Až v 19. století bylo poukázáno na historickou hodnotu objektu a byly restaurovány unikátní vnitřní malby.

Vedle hradu se nachází bývalý minoritský klášter, v němž sídlí Jihomoravské muzeum. Od rotundy máme opět krásné vyhlídky na městské panorama a na údolí Dyje. Odtud se můžeme vydat až do městské části Hradiště, kde se nachází klášter křížovníků s chrámem sv. Hippolyta a Muzeum Velké Moravy se základy velkomoravského kostela. Výstava představuje bohatou historii Hradiště od hlubokého pravěku, největší pozornost je ale věnována rozvoji místa v době od 8. do 10. století.

Kostel Nalezení sv. Kříže a dominikánský klášter

Kostel Nalezení sv. Kříže a dominikánský klášter

Když se vrátíme na Masarykovo náměstí až k Vlkově věži, najdeme zde Kapucínskou zahradu s hradbami a dalšími dvěma věžemi, Psí a Prašnou. Na nedalekém náměstí Republiky stojí budova Jihomoravského (Městského) divadla, která vznikla v roce 1900; architektem stavby byl Alexander Graf. Budova má renesanční i barokní prvky, interiér má výzdobu novobarokní. Dlouhá Vídeňská třída nás kolem kostela sv. Alžběty dovede jednak k autobusovému a vlakovému nádraží, jednak dál až k areálu Louckého kláštera s kostelem sv. Václava. Premonstrátský klášter byl založen roku 1190, patřil mezi významné kláštery ve střední Evropě a byl jedním z největších klášterů u nás, i když celý jeho komplex nebyl nikdy dostavěn.

Jak vidno, Znojmo toho nabízí milovníkům historie a kultury opravdu mnoho.

Autor je knihovník, publicista, recenzent, editor a spisovatel.