O ohebnosti

Následující řádky budou o ohebnosti, ale asi jinak, než si myslíte. Latinské flecto (ohýbám) — flexio (ohnutí) dalo základ celé řadě slov, která v češtině zdomácněla, rozumíme jim a běžně je používáme. Objevují se však i slova s významem zcela novým.

Výraz flexe se v češtině používá jak v původním významu (například v lékařství označuje ohebnost, ohyb; nebo v matematice prohnutí křivky), tak i ve významu přeneseném (například v lingvistice mluvíme o flexi, když ohýbáme slovní tvary). I přídavné jméno flexibilní využíváme jak v původním významu (ohebný), tak i přeneseně (přizpůsobivý, pružný). Oba přístupy se kombinují i při tvoření slov se základem flexi-: v původním významu se objevuje například ve slovech flexihadice a flexivodítko, v přeneseném pak třeba ve slovech flexipass flexiúčet.

seriál Jazyková glosa

V roce 2003 označila American Dialect Society (Americká dialektová společnost) slovo flexitarián jako nejvýstižnější výraz pro člověka, který je vegetarián, ale občas jí i maso. Takový flexibilní vegetarián. První výskyt slova flexitarián doložený v české publicistice spadá do roku 2007, kdy se o výhodách flexitariánství psalo v Denících Moravia. Zhruba od roku 2018 se o flexitariánech a flexitariánství začíná psát pravidelně a v roce 2019 se flexitarián objevil i v neortodoxním slovníku dnešní mateřštiny Čeština 2.0. Spolu s tím, jak se zvětšuje skupina českých flexitariánů, zdomácňují výrazy flexitarián a flexitariánství i v češtině. 

Zatímco pro vegetariána, který občas jí maso, čeština svoje slovo neměla, a výrazy flexitarián a flexitariánství tedy zaplnily prázdné místo, s dalším slovem původem z angličtiny se základem flex- to tak není. Mám na mysli sloveso flexit. To se do češtiny dostalo z americké angličtiny ze slangového výrazu to flex, který bychom asi nejpřesněji přeložili jako machrovat nebo vytahovat se s něčím. V roce 2016 bylo sloveso flexit vloženo do slovníku Čeština 2.0. V česky psaných textech se flexit začalo více objevovat až v roce 2019, jak dokládají výskyty v databázi neologismů Neomat. S větami typu: „Flexí tady s novým iPhonem.“ se nejčastěji setkáme v rozhovorech náctiletých. Variantu flexovat Čeština 2.0 dokládá od letošního roku. Můžeme také mít něco na flex, tedy něco, s čím můžeme machrovat, s čím se můžeme vytahovat.

Mezi slangové výrazy patří také flexa (flexka), což je označení pro úhlovou brusku. Do češtiny se slovo flexa dostalo podobně jako výrazy xerox, xeroxovat a lux, luxovat, tedy zobecněním vlastního jména výrobku. Flex bylo jméno, které zhruba před sto lety dostala první úhlová bruska od svého výrobce Ackerman & Schmitt. V roce 1996 si celá firma změnila jméno na FLEX a flexy vyrábí pořád. 

Na jazyce je úžasné, jak je flexibilní a jak znovu a nově dokáže využít i to, co je už dávno jeho součástí.

Autorka pracuje v Ústavu českého jazyka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.