Kupte si Shakespeara

Příští měsíc bude v aukci Sotheby’s draženo originální vydání Shakespearova Prvního folia. Knižní ceny Costa byly po půlstoletí náhle zrušeny.

Kniha vytištěná před téměř čtyřmi sty lety je jednou z méně než dvaceti kopií, které jsou v soukromých sbírkách. Tento výtisk je obzvlášť výjimečný, jelikož obsahuje i stopy po předchozích majitelích. Zároveň se předpokládá, že je jedinou kopií, která má ranou skotskou provenienci, protože ji jako první získala rodina Gordonů na počátku 17. století. Rukopis následně vlastnil politický aktivista a historik R. W. Seton-Watson, který se během první světové války a po ní zasadil o pád rakousko-uherské říše a podpořil vznik Československa a Jugoslávie. V 60. letech 20. století folio překročilo Atlantik a bylo uloženo ve sbírce Abela E. Berlanda, realitního manažera a bibliofila z Chicaga.

foto: Wikimedia Commons

foto: Wikimedia Commons

Folio obsahuje anotace, čmáranice, inkoustové skvrny a značky od jeho vlastníků v průběhu staletí. Jsou zde útržky modliteb, verše a repliky z jiných knih. Ve foliu chybí slavná frontispisová strana s vyobrazením Shakespeara, která mohla být v průběhu let odstraněna nebo ukradena, aby byla zarámována jako portrét.

První folio obsahuje třicet šest her, z nichž polovina je v něm otištěna vůbec poprvé. Kurátory tohoto posmrtného vydání byli dramatikovi spolupracovníci John Heminges a Henry Condell, kteří také stojí za rozdělením her do kategorií tragédie, komedie a historie. Kopie bude vystavena v londýnských galeriích Sotheby’s do 15. června, poté půjde 21. července do aukce v New Yorku.


Řetězec kaváren Costa Coffee uvedl, že ceny za rok 2021, které byly vyhlášeny letos v únoru, byly posledním ročníkem. V prohlášení společnosti, kterou vlastní Coca-Cola, generální ředitelka společnosti Jill McDonald uvedla: „Po padesáti letech oslavování některých z nejbáječnějších knih napsaných nesmírně talentovanými autory z celé Velké Británie i Irska se Costa Coffee rozhodlo knižní ceny ukončit.“

Ceny byly založeny v roce 1971 jako Whitbread Book Awards a v roce 2005 Costa převzala vedení a financování. Whitbread prodal Costu společnosti Coca-Cola v roce 2019. V letošním roce činil fond pro oceněné 60 000 liber. Cena se udělovala v kategoriích román, první román, dětská kniha, poezie, biografie, povídka. Mezi oceněnými se navíc volila ještě Kniha roku. Tou se v roce 2021 stal titul The Kids od Hannah Lowe, bývalé londýnské učitelky, jejíž kniha sonetů čerpala z jejích zážitků z výuky v šesté třídě. Kniha také vyvolala jisté kontroverze, zda mají učitelé psát o svých žácích. 

Ocenění Costa získali i celosvětově proslulí spisovatelé. Například cena za dětskou knihu roku byla jedinou literární cenou, kterou kdy získal spisovatel Roald Dahl, a to v roce 1983 za knížku Čarodějnice. Mezi vítěze Knihy roku patřil například Beowulf Seamuse Heaneyho, který v roce 1999 těsně porazil knihu J. K. Rowling Harry Potter a vězeň z Azkabanu. V roce 2001 se Jantarové kukátko Philipa Pullmana stalo první dětskou knihou, která získala ocenění Kniha roku.