Tři otázky pro... Jana Kunzeho

„Přátelství je pro nás zásadní spojovací prvek. Od začátku máme pravidlo, že vydáváme pouze takové knihy, na kterých se shodneme všichni tři,“ říká o nakladatelství Perplex básník a hudebník Jan Kunze. Dnes společně s Danem Jedličkou a Ivanou Kašpárkovou vystoupí v Divadle Husa na provázku v rámci Měsíce autorského čtení.

Kromě poezie se výrazně zabýváš také hudbou v kapelách KOFE-IN a Munroe. Jak ti jdou tyto dvě sféry dohromady?

Všechny moje tvůrčí polohy jsou neoddělitelné. Ta šíře mě nejen baví, ale také naplňuje. Každý z těchto záběrů navíc poskytuje odlišné prožívání, vjemy, zážitky a zkušenosti. Někdy se prolínají více a někdy méně, ale třeba jakýkoliv text jsem nikdy nepsal se záměrem, tohle bude báseň a tohle použijeme v nějaké písni. Ono se to vždycky jasně vyloupne. Rovnováhy dosahuji spíš dávkováním jednotlivých věcí, někdy převáží hudba, jindy poezie nebo výtvarné umění. A někdy je to zase šílený tvořivý kalup, kde se ve zběsilém tempu střídá všechno dohromady. Už to ani nevnímám. Jedu takhle hromadu let. Tohle je moje cesta životem a jeho záznam.

Jan Kunze, foto: Natálie Ševčíková

Jan Kunze, foto: Natálie Ševčíková

V umění se pohybuješ už dlouho nejen jako tvůrce, ale také jako redaktor, dramaturg a kurátor. Dovoluje ti to lépe nahlížet i na vlastní tvorbu a co ti v tomto ohledu přináší práce v Centru současného umění EPO1?

Jsem rád, že se mohu pohybovat v různých pozicích, jak v roli vyloženě tvůrčí, umělecké, tak v roli jakéhosi sidemana, který pomáhá na svět dílu někoho jiného, ať už jako kurátor výstav, redaktor, nebo dramaturg. Samozřejmě mi to dává možnost širšího náhledu na vlastní i cizí tvorbu. Taky to poskytuje široký vhled do umělecké scény. Co se týče mé práce ředitele Centra současného umění EPO1, tak tady se do toho všeho ještě přimíchává kulturní manažerství, které je zásadní složkou. EPO1 je obrovská instituce s mezinárodním přesahem a důraz na profesionální organizační práci je velký. Přináší mi to zkušenosti, řadu setkání se zajímavými kreativními lidmi, možnost spolupráce se špičkovými umělci jak z Česka, tak i ze zahraničí.

Vystupovat budete společně s Danem Jedličkou a Ivanou Kašpárkovou. Jak v současnosti funguje nakladatelství Perplex?

Nakladatelství Perplex vzniklo jako projekt tří přátel a dodnes tomu tak je. Měnit se to určitě nebude, ani to nechceme. Přátelství je pro nás zásadní spojovací prvek. Od začátku máme pravidlo, že vydáváme pouze takové knihy, na kterých se shodneme všichni tři. Každý z nás stále na provozu nakladatelství participuje, ale každý v jiné rovině. Nejdůležitější a nejviditelnější je samozřejmě práce šéfredaktora nakladatelství Dana Jedličky. V posledních letech jsme trochu zvolnili. Je pro nás čím dál důležitější komunita autorů kolem nakladatelství a aby k nám autor zapadal i lidsky. V nejbližší době chystáme knihu Radka Fridricha. Bude to souborné vydání jeho sudetské trilogie.


Narozen v roce 1976 v Opavě. Dramaturg a kurátor, organizátor kulturního života, publicista, autor básnických sbírek Hičhaikum (2004), Po tmě chuť (2007), Dekadent dezert (2008) a Monstre charmant (2020).