Na čem v literatuře záleží

Překladatelé Severu představili kampaň na podporu překladatelů. Letošním laureátem Ceny Jaroslava Seiferta se stal Josef Kroutvor. V někdejším bytě Zena Kaprála se konají literární akce.

Členové spolku Překladatelé Severu zahájili kampaň na podporu zájmu o práci překladatelů, jejíž hlavní body shrnuli na svých webových stránkách. Tou bude završen projekt podpořený z grantu Fondů EHP 2014—2021 a nazvaný příznačně Překladatelská posilovna. Jeho součástí byl i dotazníkový průzkum, do nějž se v říjnu a listopadu 2021 zapojilo 330 překladatelů z více než 30 jazyků a jehož výsledky zachycuje publikace Mapování smluvních podmínek a výše honorářů českých literárních překladatelů (ke stažení zde). Podle výsledků analýzy medián honorářů v letech 2019 a 2020 činil 180 Kč za normostranu, přičemž z odpovědí týkajících se času stráveného nad jednou normostranou textu vyplývá, že její překlad včetně následných úprav trvá v průměru hodinu.

„Chystáme se především do knihoven dodat letáčky upozorňující na práci překladatele, na to, proč se vyplatí sledovat kvalitu přeložených knih — například prostřednictvím překladatelských cen i anticen. Chtěli bychom s knihovnami zavést dialog o tom, jakými kritérii by bylo vhodné se řídit při nákupu nových knih a jakou roli hraje i kvalita vydání a překladu. Rádi bychom také, aby lidé, kteří doporučují knihy nebo o nich píšou na sociálních sítích či hovoří s kamarády, nezapomínali zmiňovat i autory překladů. Při zveřejňování recenzí na sociálních sítích mohou používat hashtag #NaPrekladuZalezi, který jsme si zvolili jako motto kampaně. Na překladu totiž opravdu záleží. A na překladatelích možná ještě víc,“ přibližuje konkrétní podobu a cíle kampaně Kateřina Krištůfková, předsedkyně spolku Překladatelé Severu.


Novým laureátem prestižní Ceny Jaroslava Seiferta se stal osmdesátiletý esejista, básník a historik umění Josef Kroutvor. Ocenění mu bude v listopadu v rezidenci pražského primátora uděleno za tři roky starou vzpomínkovou knihu Poletování jednoho ptáčka (vzpomínání a listování) z nakladatelství Torst s přihlédnutím k jeho pokračující esejistické tvorbě. Rozhodla o tom nezávislá porota ve složení: Tomáš Kubíček (předseda poroty), Alena Blažejovská, Jiří Hrabal, Hana Klínková, Michal Kosák, Jiří Koten, Marie Langerová, Jan Lukeš, Petr Onufer, Hana Soukupová a Jiří Zizler.

Cena Jaroslava Seiferta za vynikající básnické či beletristické dílo vznikla ve Stockholmu v roce 1986 z iniciativy jaderného fyzika Františka Janoucha. Je udělována za význačné dílo vydané či jinak zveřejněné v České republice nebo v zahraničí v posledních třech letech. Od roku 2013 jsou laureáti vyhlašováni každé dva roky, a to vždy 22. září, v předvečer Seifertových narozenin. Vítěz získá finanční odměnu 100 000 Kč. Sponzorem Ceny Jaroslava Seiferta se v roce 2022 stalo online knihkupectví Palmknihy.


Pod hlavičkou kandidatury Brna na Evropské hlavní město kultury 2028 vznikl v Údolní ulici č. 17 unikátní literární salon Rezidence Café Kaprál.

První večírek časopisu Host, foto: Jiří Sláma

První večírek časopisu Host, foto: Jiří Sláma

Pilotní program v jedinečně zachovaném bytě brněnského básníka Zena Kaprála (1941—2020) nabídne od konce září do konce listopadu tohoto roku celkem 13 akcí — autorská čtení, besedy, knižní křty a další —, jež se budou až na výjimky konat v úterky a čtvrtky vždy od 19 hodin (a které bude možné na stejnojmenné facebookové stránce sledovat online). Na celém projektu i přípravě programu se podílejí zástupci Moravské zemské knihovny, několika brněnských nakladatelství (Větrné mlýny, Druhé město, Host), festivalu Měsíc autorského čtení nebo redakce časopisu Host.