Zeměpisné hádanky

Až do konce letošního září ne každý věděl, kde leží Královec. Díky polskému parodickému twitterovému účtu, který analogicky k situaci na Ukrajině navrhl, aby se Kaliningradská oblast rozdělila mezi Polsko a Českou republiku, se Královec přes noc stal hvězdou sociálních sítí. Královec není jediné město, jehož český název se od cizojazyčného (Kaliningrad) liší.

V oblasti pojmenování zeměpisných míst rozlišujeme exonyma a endonyma. Exonymum znamená „vnější“ označení, tedy název, jímž lidé nějaké kulturní oblasti označují místa mimo tuto oblast, například anglické Prague je exonymum pro Prahu. Opakem exonyma je endonymum, tedy „vnitřní“ jméno, které užívá místní skupina obyvatel, například Praha (nikoliv anglicky Prague).

foto: VisitKralovec.cz

foto: VisitKralovec.cz

Teď několik zeměpisných hádanek: Kde byste hledali Kresčak, Celovec a Zhořelec? A víte, jaké endonymum k těmto českým exonymům patří? Kresčak si asi spojíte s bitvou u Kresčaku, kde v roce 1346 padl český král Jan Lucemburský. Kresčak najdete ve Francii jako Crécy. Celovec je šestým největším rakouským městem, jedná se o Klagenfurt. Zhořelec je nejvýchodnější německé město, německy Görlitz.

seriál Jazyková glosa

Dokázali byste na mapě ukázat Soluň, Remeš a Ostřihom? Soluň je považována za rodné město Cyrila a Metoděje, leží v Řecku a z řecké abecedy bývá název přepisován jako Thessaloniki. V souvislosti s Remeší si vybavíme gotickou katedrálu, nachází se ve Francii, ve městě Reims. Ostřihom byla jednu dobu hlavním městem Uherského království, jde o maďarské město Esztergom.

Víte, na území kterých dnešních států leží Budyšín, Velký Varadín a Vratislav? Budyšín je známý pro Budyšínský rukopis (z roku 1420), což je soubor skladeb proti Zikmundu Lucemburskému, a leží v Německu, jde o město Bautzen. Velký Varadín má ještě další české názvy, a to Velké Varadino nebo Velký Varaždín, najdeme jej v Rumunsku u maďarských hranic, jedná se o město Oradea, které je považováno za jedno z nejbohatších rumunských měst. Vratislav je čtvrtým největším polským městem a jeho endonymum je Wroclaw.

Když pojedete do Hnězdna, Míšně a Basileje, zůstanete na území Evropské unie? V případě Hnězdna a Míšně ano, pokud byste jeli do Basileje, tak ne. Hnězdno je jedno z nejstarších polských měst, polský název je Gniezno. Míšeň se nachází v Německu, je proslavená porcelánem a její endonymum je Meissen. Basilej se nachází ve Švýcarsku, z hodin dějepisu si možná vzpomenete na Basilejská kompaktáta, která upravovala vztahy mezi husity a římskou církví. Endonymum pro Basilej je Basel.

Výčet českých exonym je poměrně obsáhlý, dnešní jazyková glosa zmiňuje jen dvanáct názvů měst, u kterých byste mohli váhat. Pokud vás dnešní zeměpisné hádanky bavily a na všechny otázky jste odpověděli správně, pak jste patrně onomastik nebo geograf. O tom zase někdy jindy.

Autorka pracuje v Ústavu českého jazyka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.