Společnými silami proti nesnášenlivosti a byrokracii

Nakladatelství Adolescent chystá básnickou antologii „Toto je môj coming out“. Profesní organizace sdružující tuzemské překladatele a spisovatele kritizují výzvu Ministerstva kultury ČR na tvůrčí stipendia. Novým básníkem města Prahy se stal Petr Borkovec.

Vražda dvou queer lidí v bratislavském baru Tepláreň vyprovokovala ke spontánní reakci nejen jednotlivé české autory (mimo jiné Vratislava Maňáka či Adama Borziče), ale také jihlavské nakladatelství Adolescent, které letos oslavilo patnáct let existence. Jeho majitel, literát a výtvarník Aleš Kauer, totiž přišel s následující výzvou: „Oslovujeme proto celou básnickou komunitu včetně dosud nepublikujících bytostí, aby každá*ý za sebe zvážil*a, zda nevytvoří nový autorský text, který přímo či nepřímo reflektuje lásku a respekt k bližnímu svému bez ohledu na to, kdo koho miluje. Love knows no gender.“ Z vybraných došlých textů slíbil sestavit knižní antologii, která se má stát jakýmsi protipólem manifestu sepsaného vrahem dotyčné dvojice. Plánovaný náklad sbírky má být 150 ks, přičemž veškerý zisk po odečtení nákladů chce nakladatel věnovat organizaci Jsme fér.

O tom, že se dotyčná iniciativa Aleše Kauera setkala s nemalou odezvou, pak svědčí jeho facebookový status ze 7. listopadu: „Přátelé, blízcí, souznící, čtenářstvo, vy všichni, milující poezii, práce na antologii Toto je môj coming out zdárně pokračují. Ještě jednou děkujeme všem za zaslané texty a máme velkou radost, že se s vámi můžeme již nyní podělit o výběr, který prošel editorským sítem Aleše Kauera a Atrina Matuštíka. Kromě básní, které jsou vysloveně queer již svým zaměřením, se v několika případech jedná i o básně, v nichž subjekt vystupuje jako tzv. ally, tedy přítel či druh, zkrátka blízký, ač sám queer není. Těší nás, že tam jsou i takové, neboť svědčí o skutečnosti, že v tom nejsme sami. Děkujeme a společně s vámi se těšíme na 2. 12., kdy antologie oficiálně vyjde!


Obec překladatelů, Asociace malých nakladatelů a knihkupců (AMANAK), Asociace spisovatelů a Překladatelé Severu vydali 31. října prohlášení k nově vypsané výzvě Ministerstva kultury ČR na tvůrčí stipendia. Upozorňují v něm na to, že alokované čtyři miliony na tvůrčí stipendia pro spisovatele a překladatele možná nebude mít kdo vyčerpat (více v textu Anny Štičkové, publikovaném 21. října na H7O). Peníze z Evropské unie poskytnuté v rámci Národního plánu obnovy mají pomoci nastartovat po pandemii i literaturu. Ovšem zmíněné profesní organizace i řada významných autorů a autorek (např. Radka Denemarková, Petr Borkovec či Kateřina Tučková) vyjádřily společné přesvědčení, že je stipendijní výzva příliš složitá a málokdo bude schopen splnit podmínky a o podporu požádat.

Forma ‚dotace na projekt‘ je pro žadatele-fyzické osoby nerelevantní a nevyužitelná, protože nereflektuje ani jejich kompetence, ani životní podmínky,“ uvádějí zástupci oborových organizací ve společném prohlášení zaslaném ministrovi kultury Martinu Baxovi, kde vyjmenovávají zásadní problémy výzvy. Stejně tak nesmyslné jsou podle nich podmínky, kdo vůbec o stipendium požádat smí. Žádat totiž nemohou studující ve všech stupních studia, což vyřadí velké množství začínajících autorek a autorů. Zmíněné profesní organizace proto ve společném prohlášení vyzývají ministra a příslušný Odbor umění, literatury a knihoven k jednání a nabízejí pomoc při přípravě nové výzvy, která bude vstřícnější a skutečně nápomocná autorům i překladatelům v jejich tvorbě.


Praha patří už od roku 2018 k těm světovým metropolím, které mají svého městského básníka. Ať už je to Edinburgh, Amsterdam, Antverpy, Toronto, nebo třeba San Francisco, kde byl prvním městským básníkem Lawrence Ferlinghetti. Každé z měst však k tomuto titulu přistupuje odlišně, básníci mají stanoveny různé povinnosti i různou délku působnosti. V rámci probíhajícího festivalu Den poezie došlo 8. listopadu na palubě (A)VOID Floating Gallery k vyhlášení nového básníka města Prahy, kterým bude po celý příští rok spisovatel a překladatel Petr Borkovec. Ten svoje plány pro dané období zatím nechtěl prozradit, doufá ovšem, že role básníka bude především příležitostí, která mu umožní realizovat některé nové projekty.

Petr Borkovec, foto: Eliška Fuxová, Praha město literatury

Petr Borkovec, foto: Eliška Fuxová, Praha město literatury

V české metropoli je básník/básnířka města Prahy vybírán partnery projektu Praha město literatury ve spolupráci se Dnem poezie, který byl iniciátorem této myšlenky. Historicky první básnířkou města Prahy se v roce 2018 stala Sylva Fischerová. Ta nejenom spolupracovala na prvotním konceptu celého nápadu, ale především vymyslela řadu akcí, z nichž některé pokračují dodnes. Jednalo se nejenom o literární večery, ale též o akce s mladými básníky a básnířkami, každoročně se opakující akci Básníci na FF UK nebo cyklus přednášek o dějinách poezie. V létě 2021 se pak básníkem města Prahy stal Vít Janota. Ten uskutečnil například řadu oblíbených literárních vycházek a podařilo se mu také natočit dva poetické filmy.