Do třetice o dobrodružství četby

Ve volné trilogii Marka Tomana je úsměvně a oslavně tematizováno čtenářství jako dobrodružství nikdy nekončící, sama trilogie, již vydalo nakladatelství Baobab, se ovšem románem „Nožička a Wohryzek“ uzavírá.

Cukrárna U Šilhavého Jima (2018) vzdává hold knihovnické profesi a podává mistrný návod, jak motivovat k četbě a interpretovat ji. Ve druhém románu Neskutečná dobrodružství Florentina Flowerse, poctivého piráta ve službách madam L. (2019) se pozornost obrací i ke knižní kultuře a knize jako objektu. V závěrečném románu již nepromlouvají pouze knihy ze světového i českého literárního dědictví, ale do děje aktivně vstupují samotní spisovatelé a jejich vlastní, mnohdy zašmodrchané životní osudy.

Marek Toman, Jan Trakal: Nožička a Wohryzek, Baobab, Praha 2022

Marek Toman, Jan Trakal: Nožička a Wohryzek, Baobab, Praha 2022

Příběh s takřka detektivní zápletkou se odehrává po skončení první světové války v Praze, v tom „nejpůvabnějším, nejklidnějším a nejnudnějším místě na světě, kde se nedělo vůbec nic“. Mladý Čechoameričan Benjamin Wohryzek se společně s otcem, úspěšným selfmademanem podnikajícím ve výrobě stolního porcelánu, vydává do hlavního města nově vzniklé republiky. Jejich cesta do Prahy však není motivována jen ryze obchodními či vlasteneckými zájmy. Za zdánlivě nesmyslným inzerátem, v němž otec Wohryzek poptává jíl z vltavských břehů Josefova pro výrobu hliněného nádobí, však stojí niterná potřeba přihlásit se ke svým kořenům, vyrovnat se s minulostí.

seriál Dětská literatura

V Tomanově nápaditém vyprávění se střídají dva hlasy. Jeden patří Benjaminovi, jenž konfrontuje své představy o zemi předků s realitou, kterou poměřuje dosavadní americkou životní zkušeností; druhý je svěřen ambiciózní začínající novinářce Lauře Nožičkové a jejímu necenzurovanému reportérskému notesu. Společné pátrání po rodinném tajemství a zdánlivě uneseném otci zavede mladou dvojici, doprovázenou Jaroslavem Haškem, Franzem Kafkou a Karlem Čapkem, až do skalnatého údolí Svatojánských proudů, které bylo od počátku století oblíbenou destinací turistů, takzvaných divokých skautů a trampů. Dramatický vstup této nesourodé výpravy, jíž asistuje robotický pes Karel, do trampské osady si tak nezadá s dobrodružností spojovanou spíše s Divokým západem.

Nožička a Wohryzek, foto: nakladatelství Baobab

Nožička a Wohryzek, foto: nakladatelství Baobab

A jak bývá v Tomanových knížkách obvyklé, pod povrchem humorně ztřeštěného děje líčeného šťavnatým mnohovrstevnatým jazykem se rozkrývají závažná témata s nadčasovou společenskou platností. Wohryzek starší ztělesňuje potřebu vyrovnat se s minulostí a emigrací; Benjamin hledá a objevuje vlastní českou, americkou a židovskou identitu; Lauřiným prostřednictvím se do románu dostává téma ženské emancipace; dravý obchodník a někdejší rakousko-uherský tajný agent Krahujec slouží k nastolení řady etických problémů. Tři literární velikáni a jejich tvorba pak dokumentují historicky komplikované poválečné období v životě čerstvě ustavené republiky, zatímco jejich osobní peripetie odkazují k problematice milostných a rodinných vazeb. „Jejich knihy se i po více než sto letech od svého vzniku čtou,“ konstatuje Toman závěrem a už nemusí explicitně rozvádět, že je to díky jejich schopnosti vyjádřit se k principům fungování lidské společnosti a k mezilidským vztahům.

Předpokládaným adresátem knihy jsou podle anotace na přebalu knihy čtenáři od 12 let, ovšem řada vtipných aluzí literárních i mimoliterárních hravě udrží při četbě i dospívající a dospělé. Těm, kteří by si chtěli ověřit, jak důmyslně autor pracuje s včleňováním historických skutečností do literární fikce, mohou posloužit redakční poznámky slečny Laury. Otázky, které si klade ve svém notesu a jimiž komentuje své vznikající texty, tak představují další zajímavé téma, a to samotný proces žurnalistické tvorby.

Autorka se věnuje české a světové literatuře pro děti a mládež.