Co obvykle bývá očím skryto

Kdy jindy se zastavit, ztišit, zamyslet nad svým životem než právě v období adventu a nadcházejícího zimního slunovratu? Dospělým, kteří chtějí tento čas využít s dětmi ke společné rozpravě o počátku, koloběhu i konci života a jeho hodnotách, se nabízí jako doprovod útlá knížka „Kdesi pod nebesy“ s verši Radka Malého a ilustracemi Martiny Špinkové.

seriál Dětská literatura

Většina publikací z produkce Cesty domů je orientována spíše instruktážně a zaměřuje se na postupné systematické mapování různých životních situací provázejících neléčitelná onemocnění, stárnutí, umírání a smrt, nakladatelství však vydává i beletrii pro děti a mládež s touto problematikou.

Radek Malý a Martina Špinková: Kdesi pod nebesy
Cesta domů, Praha 2022

Básnická knížka Kdesi pod nebesy se dotýká témat blízkosti, lásky, přátelství, empatie, sounáležitosti, ale i smutku, bolesti a smrti na ploše necelé třicítky stran s lehkostí, sugerovanou již průsvitnou obálkou a prošitím vazby tenkou nití. Lehkost však neznamená lehkovážnost, ale v daném případě přirozenost a bezprostřednost, s níž kniha k dětem promlouvá.

V křehkých verších Radka Malého žijí svorně jako dvě sestry láska a smrt kdesi pod nebesy v maličkém domku se zahradou, nad kterou se často klene duha. Jejich kouzelnou zahradu obývají roztodivné bytosti, představované antropomorfizací emocí a jejich projevů: smutek, zoufalství, naděje, štěstí, stesk, lítost, soucit… Lásku a smrt od sebe nelze oddělit, vyměňují si role a místy spolu splývají stejně tak, jako se do sebe vpíjejí pastelové a temné skvrny akvarelů Martiny Špinkové.

Výtvarnice se úzkostlivě vyhýbá personifikaci a přímému zobrazení lásky a smrti. Zatímco tyto abstraktní protagonistky zachycuje metaforicky, například prostřednictvím dvou prázdných židlí u prostřeného stolu, a ponechává jim tak jejich tajemnost a neuchopitelnost, okolní krajinu oživuje fantaskními zvířaty a rostlinami. Posiluje se tak představa komplexnosti a propojenosti emocí.

Výprava do hájemství lásky a smrti je především cestou k sebepoznání, k vědomému prožitku vlastních pocitů, které však autoři naštěstí nijak neškatulkují. Nabízejí tak dětským i dospělým čtenářům příležitost otevřeně reflektovat pestré spektrum emocí včetně těch, které bývají mnohdy jako nežádoucí vytěsňovány.

Čtyřverší představují svérázný atlas emocí a poetické ilustrace kolem nich rozehrávají mikrosituace, z nichž však výsledný příběh musí poskládat čtenář sám. Vlastně nemusí; touto půvabnou knížkou může jen tak tiše listovat, mlčky se nechat okouzlit ztvárněním toho, co obvykle bývá očím skryto…

Autorka se věnuje české a světové literatuře pro děti a mládež.