Slova roku 2022

Bývá zvykem ohlížet se za obdobím, které končí, bilancovat, jaké bylo, a vystihnout, co pro ně bylo typické. S koncem prosince se tak objevují různé ankety zjišťující slovo roku, ani letos tomu není jinak.

Kritéria, podle kterých se slovo roku vybírá, bývají rozmanitá. Může to být třeba nejvyhledávanější slovo na internetu. V této kategorii však najdeme slov hned několik. Podle encyklopedické společnosti Merriam-Webster bylo v průběhu celého roku 2022 nejčastěji vyhledávané slovo gaslighting (forma manipulace zasévající v člověku pochybnosti). Společnost Google uvádí jako celosvětově nejvyhledávanější slovo wordle (slovní hra, kde se každý den snaží lidé uhodnout jedno slovo). V České republice i v sousedním Slovensku, Polsku, Německu a Rakousku byla nejvyhledávanějším slovem Ukrajina. Zatímco v zahraničí byli mezi nejvyhledávanějšími osobnostmi roku 2022 královna Alžběta II. a Johnny Depp, v České republice to byla Danuše Nerudová. Nejčastěji vyhledávaná otázka, která začíná Jak…?, byla v českém prostředí Jak dlouho trvá karanténa? a následovala otázka Jak zamrazit houby? Francouze zajímalo Jak volit?, Rakušané byli zvědaví Jak je dlouho platný PCR test? a Norové nejvíce vyhledávali odpověď na otázku: Proč slavíme letnice? a Co jsou to letnice?

seriál Jazyková glosa

Slovo roku někde vybírají lidé i ve veřejném hlasování. V anketě Oxfordského slovníku se stalo slovem roku 2022 slovní spojení goblin mode (typ požitkářského, líného, lajdáckého nebo chamtivého chování, které obvykle odmítá společenské normy nebo očekávání). V každoročním hlasování Lidových novin v době vzniku tohoto článku o první příčku soutěžila slova válka a dezoláti (někdo, kdo je zoufalý, neutěšený, žalostný). Mezi deset slov na kandidáta frankofonního slova roku zařadila společnost La Radio-télévision belge de la Communauté française například výrazy hydroresponsable (odpovědný z hlediska spotřeby a použití vody), tiktokeur (osoba, která ovlivňuje okolí prostřednictvím sítě TikTok) nebo vélotafer (využívání kola jako nejčastějšího dopravního prostředku). Společnost pro německý jazyk jako slovo roku 2022 vybrala Zeitenwende (změna doby či dějinný obrat) a podle serveru Dictionary.com je výrazem roku jednoznačně slovo woman (žena). Dánským slovem roku 2022 vybíraným odbornou porotou se stalo slovo Kyiv (Kyjev) v ostré konkurenci se slovy elskam (hanba) a energikrise (energetická krize).

Další slova roku 2022 budou zveřejněna i v následujících týdnech. Jakkoli jsou a budou rozdílná, mají jedno společné: označují něco, co je pro nás důležité, z čeho máme radost nebo obavy, co nás nenechává lhostejnými. Když odhlédneme od událostí, které hýbou světem, tak každý z nás má své slovo, které vystihuje rok 2022. Přeji vám, abyste i vy našli to svoje a abyste z něho měli radost.

Autorka pracuje v Ústavu českého jazyka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.