Cesty dvou archivů

Minulý čtvrtek vyšly v nakladatelství Gallimard sebrané přednášky Paula Valéryho. Německý literární archiv v Marbachu získal obsáhlý archiv rukopisů a korespondence Rainera Marii Rilkeho.

Paul Valéry, známý především jako básník (Malá Parka) a prozaik (Pan Teste), byl rovněž profesorem poetiky na Collège de France. Jeho přednášky z let 1937 až 1943 byly objeveny v archivech nakladatelství Gallimard, kde následně čekaly na vydání. Podle Williama Marxe, profesora Collège de France, který připravil texty k vydání, plánovali Gaston Gallimard a Paul Valéry přednášky zveřejnit ještě za autorova života.

Nakladatelství vydává přednášky a poznámky k nim pod názvem Kurz poetiky (Cours de poétique) ve dvou svazcích. První s názvem Tělo a duše (Le corps et l’esprit) má 688 stran a Jazyk, společnost, historie (Le langage, la société, l'histoire) potom 752 stran. Ve Francii již dříve vyšly Valéryho přednášky z let 1940 až 1945.

Kromě básní a prózy, které u nás vycházejí od začátku minulého století, vyšly v češtině rovněž Valéryho eseje o literatuře, ale především jeho Sešity, obsáhlý výbor z jeho pracovních deníků. Sám Valéry je považoval za svou myšlenkovou laboratoř, kam každé ráno po probuzení psal o všech tématech, která jej zajímala.


Archiv rukopisů a korespondence pražského rodáka, německého básníka Rainera Marii Rilkeho, se po autorově smrti nacházel téměř sto let v soukromém vlastnictví. Po jeho smrti v roce 1926 přešel totiž do rukou dědiců. Básníkova pravnučka měla jeho pozůstalost v domě v německém Gernsbachu a pouštěla k jejímu zkoumání jen vybrané vědce. To by se nyní mělo změnit. Po její smrti totiž archiv přešel do akvizice a získal jej Německý literární archiv v Marbachu. Podle ředitelky archivu Sandry Richterové se jedná o počin století.

Fragment dopisu Rainera Marii Rilkeho, foto: Creative Commons

Fragment dopisu Rainera Marii Rilkeho, foto: Creative Commons

Archiv bude nyní postupně digitalizován a díky tomu bude přístupný široké veřejnosti. Jedná se o téměř deset tisíc ručně popsaných stran, osm tisíc osm set dopisů, čtyři sta sedmdesát autorem opoznámkovaných knih, kresby a fotografie. Mezi pozůstalostí jsou mimo jiné i dopisy, které si Rainer Maria Rilke vyměňoval s výše zmíněným Paulem Valérym.

Částka, za niž německý archiv Rilkovu pozůstalost odkoupil, ale zůstala nezveřejněna. Na akvizici přispěla spolková vláda, spolková země Bádensko-Württembersko i soukromí mecenáši. Ke stopadesátému výročí básníkova narození plánuje archiv uspořádat v roce 2025 z pozůstalosti velkou výstavu.