O námořnících a průzkumnících

Řecké slovo ναύτης (nautes) znamená námořník a v dávných dobách označovalo někoho, kdo se po mořích nejen plavil, ale také je objevoval a prozkoumával, tak jako třeba bájní řečtí argonauti, mořeplavci na lodi Argó putující za zlatým rounem. Dnes máme moře prozkoumaná, a proto (počeštěně) nauti vyrážejí zkoumat jiné oblasti.

Nejznámější složená slova s řeckým ναύτης jsou kosmonaut a astronaut, nověji k nim přibyl například i tchajkonaut. Výraz kosmonaut (kosmos = vesmír a nautes = námořník) začali používat v Sovětském svazu a téměř ve stejnou dobu se ve Spojených státech amerických objevil astronaut (aster = hvězda). Velmi zjednodušeně je kosmonaut ten, který se do vesmíru dostal na ruské kosmické lodi, astronaut je ten, který použil loď americkou. Poté, co i Čína vypustila svou kosmickou loď s posádkou, se v euroamerickém tisku objevil výraz tchajkonaut (z čínského tàikōng = vesmír). V Číně se však tento výraz nepoužívá. Můžeme se setkat i se slovem afronaut, což je africký průzkumník vesmíru. Robot podobný člověku, který se chystá na oběžnou dráhu, dostal jméno robonaut. V roce 2004 se uvažovalo i o myšonautech, myší posádce vesmírné lodě. 

seriál Jazyková glosa

Zatímco výše uvedení nauti objevují vesmír, psychonauti zkoumají změněné stavy vědomí, zejména prostřednictvím halucinačních drog, a gastronauti se zase specializují na požitek z dobrého jídla. Ani pro jedno nemáme české označení. To se však netýká výrazu aeronaut, což je ten, kdo létá ve vzduchu a pro nějž existuje i roztomilé české slovo vzduchoplavec. I svět pod mořskou hladinou je možné zkoumat, tam se vydávají akvanautiZorbonaut je vyznavač adrenalinového sportu zorbing, který spočívá v tom, že se zorbonaut v plastové kouli pouští z kopců a zažívá pocity podobné stavu beztíže. Skoro každý je dnes internautem, tedy člověkem, který vyhledává informace na internetu.  

Slovní základ -naut pronikl do názvů nejrůznějších seskupení a věcí: Echonaut i Micronaut jsou hudební seskupení, Mozkonaut i Robinsonaut jsou hudební alba, Virgonaut je básnická sbírka a Krasonauti je název divadelní grotesky. Automobilka Nissan nazvala jeden svůj model Terranaut. Čeští vědci dali jméno Hydronaut svojí výzkumné stanici pro dlouhodobé pobyty pod vodní hladinou. Na různé společenské akce si můžete objednat fotonauta: podle reklamního sdělení je to nejzábavnější fotobudka ve vesmíru. V České republice vznikla online hra Questionaut, v níž se dostanete do podivných světů a vyzkoušíte si své znalosti angličtiny, matematiky a jiných vědních disciplín. Fotbalisté při tréninku využívají footbonauta: fotbalový tréninkový stroj, který vypaluje míče různými rychlostmi a směry na hráče. Ti musí míč přihrávat do zvýrazněného čtverce. Dopravci si můžou spočítat množství emisí CO2 pomocí aplikace Econaut a aplikace Účtonaut zase eviduje výdaje pomocí skenování QR kódu na účtenkách.

I v přezdívkách se základ -naut objevuje, třeba na sociálních sítích: Lingvonaut na Twitteru pomáhá s výukou angličtiny, Lady Booknaut na Instagramu píše recenze na knihy nebo Beeronaut má blog o pivu a Winenauts zase o víně. 

Je vidět, že původem řecký naut v různých jazycích i v češtině zdomácněl, je srozumitelný a těžko se hledá spojení, které ještě nikdo nepoužil. Myslela jsem si, že budu velmi originální a glosu zakončím tím, že hloubaví čtenáři časopisu Host jsou hostonauti, ale zjistila jsem, že tento výraz již existuje jako název internetové společnosti…

Autorka pracuje v Ústavu českého jazyka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.