Nejlepší a nejkrásnější knihy

Své letošní vítěze zveřejnily Cena Jiřího Ortena, Zlatá stuha i Nejkrásnější české knihy roku. Chystá se střídání v čele časopisu Tvar a změny přinesla i valná hromada českého PEN klubu.

Vítězem 36. ročníku Ceny Jiřího Ortena, jež se uděluje talentovaným autorům do 30 let, se stal Filip Klega. Porotu jmenovanou Svazem českých knihkupců a nakladatelů upoutala autorova básnická sbírka Andrstán (Větrné mlýny), která je jeho debutem. Do užšího výběru se z třiadvaceti přihlášených titulů probojovala ještě básnická sbírka Anny Sedlmajerové Bizarrum multiflorum (Větrné mlýny), nominovaná letos v soutěži Magnesia Litera na DILIA Literu za debut roku, a soubor krátkých próz Ondřeje Škrabala Cesta k billboardu (Listen). Letošní novinkou bylo zavedení longlistu, na který se dostaly další čtyři knihy.

V odborné porotě, které předsedal literární kritik a filozof Petr Fischer, dále zasedli spisovatel, básník, kulturní organizátor a překladatel Ondřej Buddeus, redaktor a básník Jonáš Hájek, básník a literární teoretik Libor Staněk a literární historička a teoretička Alena Šidáková Fialová. Všichni nominovaní od ČLC obdrží překlad ukázky z jejich díla do anglického, francouzského a německého jazyka pro účely zahraniční propagace. Cena je podobně jako v předchozích ročnících spojena s finanční prémií pro vítěze ve výši 50 000 Kč. Od roku 2020 jsou 10 000 Kč odměněni i oba další nominovaní.


Oceňovaly se i knihy pro děti a mládež, a to v rámci 31. ročníku Zlaté stuhy. Porotci vybírali z více než 230 přihlášených titulů ve čtyřech sekcích — literární, výtvarné, překladové a komiksové. Zároveň byly uděleny zvláštní ceny za nakladatelský počin (ocenění si odneslo nakladatelství 65. pole za publikaci Deklarace a nakladatelství Kher za titul Povídání u povidel a soustavnou nakladatelskou práci) a za významný přínos literatuře pro děti a mládež (ilustrátor Jindra Čapek).

Svými literárními kvalitami tříčlennou porotu (Šárka Krejčová, Edita Vaníčková, Julie Dominika Zemanová) nejvíce zaujaly následující tituly: beletrie pro děti — Magdalena Rutová: Já, chobotnice (Baobab), beletrie pro mládež — František Tichý: Rekrut 244 (Baobab), literatura faktu pro děti a mládež — Eva Horská: Opi (Albatros). Z hlediska výtvarné stránky byly trojicí porotců (Andrea Sloupová, Renáta Fučíková, Filip Pošivač) nejlépe hodnoceny tyto knihy: beletrie pro děti — Tereza Horváthová: Nitka a zatoulaný knoflíček (Baobab), beletrie pro mládež — Olga Stehlíková: Mojenka (Host, ilustrace Andrea Tachezy), literatura faktu pro děti a mládež — Veronika Bílková: Smetana (Verzone), výtvarný počin roku — Magdalena Rutová: Já, chobotnice (Baobab).

Překlady ocenila čtyřčlenná porota (Linda Kaprová, Marie Voslářová, Marie Těthalová, Michala Marková) v případě následujících titulů: beletrie pro děti — Jurga Vile: Sibiřské haiku (Argo, překlad Věra Kociánová), beletrie pro mládež — Xiran Jay Zhao: Železná vdova (Yoli, překlad Jana Kunová), literatura faktu pro děti a mládež — Gianumberto Accinelli: Pod hladinu (Portál, překlad Jan Ctibor), překlad komiksu — Vera Brosgolová: Buď připravena (Paseka, překlad Lenka Bukovská). Mezi komiksy pak dvojice porotců (Tomáš Prokůpek a Marek Rubec) ocenila titul Kateřiny Čupové Hrnečku, vař! (Argo).


Vyhlášeny byly také Nejkrásnější české knihy roku 2022. V soutěži pořádané Muzeem literatury / Památníkem národního písemnictví a Ministerstvem kultury ČR vybírala porota složená z výtvarné a technické komise vítěze v sedmi kategoriích. 

První místa v nich obsadily následující tituly: odborná literatura — Útěcha bydlením: Život soukromého sběratele za železnou oponou (PositiF), krásná literatura — Frankenstein (Take Take Take), literatura pro děti a mládež — Do Nepaměti (Albatros), učebnice pro školy všech stupňů a ostatní didaktické pomůcky — Bydlení: Navrhování bytového interiéru (Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze), knihy o výtvarném umění — Jan Ambrůz (Nakladatelství VUTIUM, Spolek přátel Domu umění města Brna a Dům umění města Brna), katalogy — Jdu prachu samotou s průhledy do zahrad: Reynek v dialogu (Nadační fond 8smička), bibliofilie a autorské práce — Kniha vnímání (Lux — Michal Štěpánek). 

Knihy nominované na cenu NČKR 2022 v kategorii krásná literatura, foto: NČKR

Knihy nominované na cenu NČKR 2022 v kategorii krásná literatura, foto: NČKR

Cenu Arna Sáňky určenou studentským pracím posluchačů výtvarných a polygrafických škol si odnesla kniha Vzpomínky na pomalejší svět aneb nekonečné ticho od Barbory Pavelcové ze Střední odborné školy obchodu, užitého umění a designu v Plzni. Cenu PNP a UPM pro mladé úpravce do 30 let získal Jakub Janeba za grafickou úpravu publikace Dějiny hudby: klasika (Šárka a Jakub Janeba — hyjé ateliér). Cenu Vojtěcha Preissiga udělovanou Spolkem českých bibliofilů obdržel Mathias Paclík za knihu Piet Mondrian (VOŠG a SPŠG Hellichova), Cena SČUG Hollar za vynikající ilustrační doprovod si odnesla Adéla Marie Jirků za titul Mařka (wo-men), Cena Unie grafického designu připadla Martin Grochovi a Jakubu Samkovi díky knize Chrámy peněz: Postmoderní architektura českých bankovních domů a spořitelen v devadesátých letech 20. století (Bigg Boss), Cenu za vynikající polygrafické zpracování získala Továrna na Absolutno (Teapot) a Zvláštní cenu Svazu polygrafických podnikatelů obdržela kniha MEKY MEK! Skutečný svět zvířátek (POP—PAP).


Literární obtýdeník Tvar hledá nového šéfredaktora. Zájemci a zájemkyně by měli být aktivní v českém literárním životě a mít možnost nastoupit k 1. lednu 2024. Více informací najdete na facebookovém profilu Tvaru. „Šéfredaktorem jsem přes deset let, a až v prosinci tohoto roku skončím, bude to let jedenáct. Myslím si, že je zdravé, aby se na této pozici lidé střídali,“ o tom, co přimělo stávajícího šéfredaktora Adama Borziče k rozhodnutí skončit ve své funkci a jak hodnotí své působení v čele Tvaru, se můžete dočíst v jeho editorialu k aktuálnímu číslu 11/2023.


Proběhla 31. valná hromada Českého centra Mezinárodního PEN klubu, kde byl mimo jiné doplněn stávající výbor, který nyní bude působit v následující devítičlenné sestavě: Ondřej Vaculík (předseda), Jiří Dědeček (1. místopředseda), Lenka Lindaurová (2. místopředsedkyně), Dana Mojžíšová, Petr Kotyk, Pavel Janáček, Josef Holcman, Jaroslav Veis a Pavel Mandys. Nově byla také založena pracovní skupina vedená Petrem Janyškou, jejíž agendu bude tvořit podpora pronásledovaných spisovatelů, novinářů apod., což je jedno z hlavních poslání Mezinárodního PEN klubu.