Za obzor tuzemské literatury

Literární profesionálové sice nemají v České republice ustláno na růžích, ale na nedostatek příležitostí k rozšiřování svých obzorů si stěžovat nemohou. Šanci dostanou dokonce i začínající autoři a autorky.

Na podzim bude Evropská unie čestným hostem na Mezinárodním knižním veletrhu v Guadalajaře v Mexiku. Jedná se o největší mezinárodní knižní veletrh v hispanofonní oblasti, který se letos bude konat od 25. listopadu do 3. prosince. V rámci tohoto hostování nabízí Evropská unie profesionálům z oblasti knižní kultury — zejména nakladatelům, literárním agentům a překladatelům — možnost zúčastnit se třídenního profesního programu, a to ve dnech 27. až 29. 11. 2023. Případní zájemci se mohou hlásit pouze do 14. června.


České literární centrum, sekce Moravské zemské knihovny, ve spolupráci s Referátem mezinárodní spolupráce města Lipska zajistí měsíční rezidenční pobyt v Lipsku (16. 10. až 15. 11. 2023) pro jednoho českého spisovatele či spisovatelku z oblasti prózy, literatury pro děti a mládež, poezie, literatury faktu a dalších forem. Rezidentovi nebo rezidentce bude poskytnuto ubytování v Lipsku, stipendium ve výši 26 000 Kč a příspěvek na cestu v maximální výši 2 500 Kč.

Dále ve spolupráci s Nezávislým literárním domem Dolní Rakousko zajistí měsíční rezidenční pobyt v Kremži (v listopadu 2023) pro jednoho českého spisovatele či spisovatelku. Autor nebo autorka musí ovládat angličtinu či němčinu a musí mít k dispozici alespoň jednu knihu, která vyšla v němčině. Rezidentovi bude poskytnuto ubytování v klidné čtvrti Krems-Stein s krásným výhledem na Dunaj a Wachau, stipendium ve výši 1 300 eur a příspěvek na cestu ve výši 100 eur.

Přihlášky lze v obou případech zasílat do 18. června.


Ministerstvo kultury zveřejnilo 1. června novou výzvu Mobilita III. Výzva na podporu projektů internacionalizace a mezinárodní mobility v rámci Národního plánu obnovy bude otevřená od června až do poloviny září 2023. Žádat mohou právnické i fyzické osoby a příspěvkové organizace ministerstva kultury. Možnosti získání dotace na zahraniční projekty v roce 2024 a úspěšné projekty předchozí výzvy, jež jsou realizovány v letošním roce, blíže představí seminář, který se uskuteční 20. června v Národním muzeu.

foto: Creative Commons

foto: Creative Commons

Ministerstvo dosud na podporu zahraničních aktivit rozdělilo z Národního plánu obnovy více než 132 milionů korun. V poslední výzvě NPO Mobilita III, vyhlášené na projekty realizované v roce 2024, je alokováno 160 milionů korun. Žadatelé z řad právnických i fyzických osob a příspěvkových organizací ministerstva mohou podávat své žádosti od 15. června do 14. září do 15 hodin prostřednictvím dotačního portálu Ministerstva kultury. Návod, jak zdárně proplout všemi úskalími práce s dotačním portálem, nabídne online seminář, který ministerstvo připravuje na pondělí 26. června 2023.

Zájemci o dotaci mohou podávat své žádosti v několika tematických okruzích zaměřených na podporu prezentace umělců a české kultury jednak na významných zahraničních přehlídkách, festivalech a veletrzích, ale také na podporu účasti na zahraničních konferencích, workshopech, rezidencích a stážích, které přispějí k rozvoji dovedností a kompetencí profesionálů kulturních a kreativních odvětví, na podporu síťování a mezinárodní spolupráce.


Program ULYSSES’ SHELTER vyhlašuje výběrové řízení na rezidenční pobyty pro začínající autory činné v oblasti poezie, prózy a/nebo uměleckého překladu. Ti si mohou zažádat o jeden rezidenční pobyt v období 2023/2024. Nabízené pobyty poskytují možnost pracovat, vystupovat a představit se na různých místech v Evropě. Každý rezidenční pobyt bude provázet program literárních aktivit zaměřených na místní publikum a literární scénu. Jedná se například o účast na čteních, workshopech, festivalech a dalších aktivitách souvisejících s literaturou.

Výběr přihlášených kandidátů provedou výběrové komise partnerských organizací, které doporučí dva úspěšné kandidáty z každé země účastnící se projektu. Program v České republice vede nově založená organizace Culture Reset, která úzce spolupracuje s evropskou platformou Literature Across Frontiers se sídlem ve Walesu. Výběrová komise navrhne partnerům dva uchazeče z České republiky, kteří se zúčastní rezidenčních programů v letech 2023/2024. Veškeré informace (včetně lokalit a délky nabízených rezidenčních pobytů) najdete zde.