Tam uvnitř opravdu něco je!

Čtenářovu zvědavost probouzí nejen název s příslibem „Tam uvnitř něco je!“, ale rovněž ilustrace Františka Skály na obálce knihy s matně černým povrchem, z něhož se z naznačené průrvy derou nasupené obličeje dítěte, plyšáka i roztodivné havěti, jež nevěstí žádnou selanku. Básnický debut Tomáše Peřiny na poli dětské literatury se totiž ubírá nepříliš prošlapanou cestou hororově laděné poezie.

Již vstupní báseň navozuje napětí a ponurou atmosféru představou ledabyle odložené knihy, v níž číhá neznámé nebezpečí. V následujících třiatřiceti textech si autor pohrává s tradičními atributy hororové literatury, jimž ovšem dává nový humorný a parodický rozměr ve vtipných pointách. Figurují zde pohádkové a démonické postavy, přetvářené s převracením zažitých kódů. Červená Karkulka dospěla v Rudou Karkuli, která se stává nebezpečnou predátorkou, jíž se bojí i zvlčilí vlci. Obávaný upír hrabě D. sám podléhá lásce a Frankenstein řeší vpravdě existenciální otázku vlastní identity. Galerii strašidelných postav rozšiřuje Peřina o bytosti generované prostřednictvím slovních hříček a metaforických posunů. Čubčí syn je tak dobrým zlosynem svým rodičům, Utíkáček zachraňuje hrdinu úprkem před pomstou odložených hraček, Zmarkrabě v podobě obřího klíštěte vysává z lidí energii a princezna Zubeida pochází pochopitelně z upírského rodu.

seriál Dětská literatura

Autor přitom sám prokazuje značnou nebojácnost, když podvratně narušuje zažité stereotypy. Domem hrůzy, v němž se nepříjemně kumuluje nervozita a napětí, se překvapivě stává ztichlá knihovna, zaplněná přízraky čtenářů a samotnými knihami toužícími prchnout odtud pryč a být vypůjčené. Děsuplným prostorem je i cukrárna, kam člověka vhání potměšilá mlsná, či spižírna obývaná žravým Kamrlíkem. Ostatně jídlo je středobodem řady hrůzných představ, ať už jde o metamorfózu překrmovaného těla, jež ubírá prostor duši, nebo o brokolici v podobě nebezpečného mimozemského vetřelce, s nímž je nejlépe vypořádat se právě na talíři. Pochopitelně nemůže chybět ani řeznicko-vampírský horor na téma obstarávání čerstvého masa. Peřina nešetří ani samotné děti (a Skála mu v tom sekunduje jejich výtvarným uchopením), které nejsou jen ustrašenými lyrickými subjekty, ale samy vyjevují svoji ďábelskou tvář, jako například v básni Tichá noc, kde zlé nemluvně „šíří démonický pach rok neměněné plíny“ a pronesením své hrůzné první věty sešle na Štědrý večer prokletí na celý svět.

foto: knihkupectví ArtMap

foto: knihkupectví ArtMap

Peřina není první, kdo v prostoru literatury určené dětem neohroženě nastolil strašidelná témata s využitím hororové poetiky. Básnická sbírka Pavla Šruta Příšerky a Příšeři z roku 2005 si obdobně nápaditě pohrávala s jazykem a konvencemi pohádkové i hororové literatury. A stejně jako Peřinovy texty přesahovala horizont dětského čtenáře a oslovovala i dospělé; ostatně ve Šrutově sbírce je nejstrašnějším „příšerákem“ Nic, personifikovaná nicota. Šrutova nonsensová poezie odkazovala k anglickým nonsensovým veršům lidovým i Edwarda Leara, ale také k filmové poetice Tima Burtona a navzdory absurditě, strašidelné a záhrobní motivice zůstávala konejšící a laskavá.  Peřina jde ještě o kousek dál po stezce černého humoru a cynického uchechtnutí a v některých ohledech může připomínat absurdní surrealistickou poetiku, kterou proslula díla Edwarda Goreyho. 

Výtvarný doprovod Františka Skály zážitek z četby umocňuje. Celostránkové ilustrace i drobné emblémy kombinují kresbu a malbu s prvky koláží a vyznačují se expresivitou, s níž rozvíjejí představu navozenou textem. Některé zobrazují bizarní postavy s precizními detaily surreálné fyziognomie, jako kdyby se jednalo o vědeckou ilustraci k publikaci o dosud neznámých živočišných druzích, jiné kompenzují hrůzostrašnost a napětí karikaturní zkratkou. Bohatá imaginace a hravost tak charakterizují knížku jako celek, a to včetně typografického řešení. Na své si přijdou i dospělí čtenáři, neboť prostřednictvím tematizovaných emocí archetypálního strachu je s úlevným vtipem sdělována obecná lidská zkušenost.


Tomáš Peřina: Tam uvnitř něco je!, ilustroval František Skála; Argo, Praha 2023

Autorka se věnuje české a světové literatuře pro děti a mládež.