Na počátku bylo jméno

Snem každého obchodníka je, aby pro svůj produkt vytvořil takový název, který bude známý a používaný doma i v zahraničí. Pokud se to podaří, může někdy dojít i k tak zvané apelativizaci: z vlastního jména se stane jméno obecné. I za tweetováním, googlováním, vapkováním, rolbováním, luxováním nebo xeroxováním stálo původně vlastní jméno.

Ještě na jaře jsme mohli diskutovat nad tím, zda když zveřejníme příspěvek na sociální síti Twitter, tweetujeme nebo tvítujeme. Poté, co nedávno Elon Musk přejmenoval Twitter na X, se v české twitterové bublině objevily zlomyslné diskuse, zda místo tweetování iksujeme nebo eksujeme. Jen sám Elon Musk ví, proč se zbavil značky, jejíž jméno dalo vzniknout běžně používaným slovům jako tweet, tweetovat, tweetování. Zatím však uživatelé sítě X ještě stále tweetují.

seriál Jazyková glosa

Internetový prohlížeč Google je tak rozšířený, že sloveso googlovat, googlit je po celém světě používáno ve významu hledat na internetu. V roce 2006 bylo zařazeno do Oxford English Dictionary a v češtině najdeme googlovat i googlit v Akademickém slovníku současné češtiny. Je zajímavé, že Internetová jazyková příručka je neuvádí. 

Logo sociální sítě X, foto: X

Logo sociální sítě X, foto: X

Málokdo řekne, že něco umývá tlakovou myčkou, v češtině se zkrátka vapkuje. Slovo je odvozené od názvu německého výrobce vysokotlaké čisticí techniky Wap Reinigungssysteme GmbH. Rolbovat dnes můžeme díky strojům na úpravu ledových a zasněžených ploch, které vyráběla švédská společnost Rolba. 

Zatímco pro vapkování a rolbování šikovné české synonymum nemáme, místo luxování můžeme vysávat a místo xeroxování kopírovat. Název společnosti AB Lux, později Electrolux, dal název luxům, tedy přístrojům na vysávání prachu, odtud pak sloveso luxovat. Xeroxovat souvisí s názvem společnosti, která jako první na světě v roce 1959 uvedla na trh stroj na pořizování kopií. Jmenovala se Rank Xerox Limited, později známá jako Xerox Corporation.

Je otázka, zda je apelativizace názvu produktu pro výrobce výhoda, nebo nevýhoda. V zimě obdivujeme urolbované svahy, špínu ovapkujeme a leccos vyluxujeme, po čase ale ztratíme spojení s původním vlastním jménem a málokdo si vzpomene na společnost Rolba, Wap Reinigungssysteme nebo AB Lux. Na druhou stranu všem výše uvedeným společnostem zajistila apelativizace nesmazatelnou stopu v jazyce.

Autorka pracuje v Ústavu českého jazyka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.