Sny jako groteska

„Půlnoční rapsódie“ Vikiho Shocka je jednou z mála knih v posledních letech, která se věnuje snům. Autor je přetváří v groteskní črty, hororové mikropovídky a básně. Knihu recenzuje spisovatel Petr Čichoň.

Sny a sněním se zabývalo v české literatuře mnoho spisovatelů a básníků, např. Julius Zeyer, K. J. Erben či K. H. Mácha ve své Pouti krkonošské a řada surrealistů, také Ivan Diviš nebo Zbyněk Hejda. V současné české literatuře se sbírky snů objevují spíše sporadicky. Lze uvést dva rozsáhlé svazky Josefa Veselého Hold MorfeoviPocta Morfeovi, které vydalo nakladatelství Vodnář, nebo dílo knižního grafika Marka J. Vavřince Poklad snů z nakladatelství Bylo nebylo. K této společnosti nyní přibyl básník a spisovatel Viki Shock. Jeho novinka nese název Půlnoční rapsódie s podtitulem Noční můry a jiné živé sny z let 1995—2023 a vydalo ji nakladatelství Petr Štengl na sklonku loňského roku. Autor si dílo rovněž sám ilustroval kolážemi včetně obálky.

Noční snění je veskrze individuální a obtížně přenositelné. Po probuzení emočně exponované zážitky mizí, ale pro sepisovatele snů tím vše teprve začíná. Komplikované informace z noci plné nejasností a záhad musí co nejrychleji přenést do textu. Jejich děj bývá fragmentární, proto také Shock pracuje hlavně se snovými útržky situací, jež propojuje humornými komentáři. Často se jedná o krátké povídky, tvořené z nejrůznějších syžetových střihů a nezvyklých zákrut. Navzdory komplikovanosti snění je v Půlnoční rapsódii cosi osvobozujícího a nezatěžkaného. Žánrově jsou tyto krátké literární útvary nejblíže grotesce. Černý humor a hororová parodie odlišují tuto knihu od jiných „snářů“, jež sny jen popisují či vykládají. Autorovy komentáře probouzejí text z fabulační pasivity snění. Obsah snů mu slouží především k tomu, aby byl včleněn do literární struktury grotesky. Tento bizarní způsob může být návodem, jak sny pouze nezapisovat, nýbrž jak nahlédnout dovnitř své psyché skrze černý humor, který samotný sen transformuje v příběh.

Kniha obsahuje pět částí. Mnohé texty začínají autorovou poznámkou, třeba vzpomínkou z dětství či vysvětlujícím úvodem. První oddíl nese název „Zahrada“ a objevují se zde motivy venkova a přírodních scenérií. Postavy rodinných členů prozrazují, že se jedná o reminiscenci na autorovo dětství. Mikroprózy jsou plné zvěře, starých půd či bizarních rurálních motivů. Úvodní groteska se jmenuje příznačně „Snové dětství“: „Tak například jsem byl ještě v první třídě základní školy přesvědčen, že za první světové války se z válečných letadel shazovaly do nepřátelských zákopů velké a divoké kočkovité šelmy. Říkal jsem si, jak to asi muselo být strašné, když vojákovi přistála z nebe na zádech živá puma.“

Poslední sen úvodní části popisuje zánik města potopou, následující oddíl se jmenuje „Město“. Autor v něm přivádí čtenáře např. mezi hudebníky, objeví se tu punkrocková kapela Tři sestry či Ivan Mládek. Mihne se tu také německá exkancléřka Merkelová, básník a redaktor Jan Nejedlý nebo jiní současní literáti. Většina snových próz se odehrává v pražských reáliích, hlavně v hospodách, ale také třeba v Olomouci, Varšavě nebo Berlíně. Snové bloudění propojují opět zvířata (ta se v knize objevují pravidelně v podobě strážců, útočníků i obětí), rovněž však vlkodlaci či jiné bájné polozvířecí bytosti.

Třetí oddíl „Pravdivá zpověď slabomyslného“ zavádí snícího autora na nebezpečná místa násilí a sexu. Ocitá se tak v koncentračním táboře, ve válkách či v ohrožení skrze celou řadu psychopatů. Na pozadí krutých scén se často odehrává podivná slavnost, např. v textu „Povedený večírek“: „Účastním se jisté militaristické párty. (…) Dostávám morbidní nápad nechat se dekapitovat. (…) jeden z mých blízkých přátel se pouští do práce. Velmi pomalu a jemně mi podřezává krk.“ 

Čtvrtý oddíl je pojmenován totožně s názvem knihy a obsahuje sny ztvárněné formou básně, např. „Pavor nocturnus“: „za osamělých nocí / vkrádá se tiše pod kůži / vplíží se do spánku / zaškrtí klidný sen / za osamělých nocí / nastolí krutovládu / vypustí chiméry / otevře mučírny / (...) noční děs.“ Vyprávění se zde zpomalí a čtenáře může napadnout, že vlastně čte neobvyklou sbírku poezie.

Poslední oddíl „Co vyprávěl vikomt Vampyrélli“ vypráví nejen o exotických krajinách pradávných Mayů a jejich bůžcích, prahnoucích po lidské krvi, leitmotivem této části je postava výše zmíněného vikomta. Některé ze snů se odehrávají v honosných zámcích, v jednom z nich snícího autora ohrožuje leopard: „Na zámku v přízemí se koná menší slavnost. (…) Všichni najednou zděšeně odskakují od středu své dosavadní pozornosti, a koukám, že uprostřed místnosti stojí dospělý leopard.“ V závěrečné poznámce Shock prozrazuje, v jakém časovém období své sny zaznamenával, přičemž odmítá rigidní surrealistický princip strohého zápisu jako jediného možného způsobu, jak je zpracovat.

Summa summarum: Pokud se spisovatel rozhodne zapisovat si sny a vytvořit z nich samostatnou knihu, přičemž chce zůstat autentický, nelze k textu ze čtenářského hlediska přistupovat jako k prozaickému útvaru (povídce, novele či románu) ani jako k poezii. Vždy se bude jednat z podstaty o marginální žánr, jenž se na poli literatury objevuje spíše vzácně. To ale přece neznamená, že by neměl mít v české literatuře své místo. Určitá fragmentárnost textů, překotné střihy, zkratkovitost či nečekaně náhlý konec bez logického vysvětlení patří právě k charakteristice tohoto žánru. Pravda, některé texty z knihy přece jen poněkud trčí (několik sexistických a snad až křečovitě krutých scén anebo báseň nesoucí nekorektní název „Negr“). I přes tyto výtky jde však o jednu z mála knih posledních let věnujících se snům, která může čtenáře přinejmenším oslovit, ba možná ho inspirovat k vlastním pokusům sepsat své noční vidiny, což není vůbec málo.

 

Viki Shock: Půlnoční rapsódie. Noční můry a jiné živé sny z let 1995—2023. Nakladatelství Petr Štengl, 2023, stran 162.