Česko má mezinárodní literární úspěchy i závazky

Praha se zapojila do celosvětové sítě měst pomáhajících pronásledovaným spisovatelům a umělcům. Nakladatelství Baobab bylo za své ilustrované knihy pro děti několikanásobně oceněno v italské Boloni.

Rezidence primátora v ústřední budově Městské knihovny v Praze se stala 12. března místem slavnostního podpisu smlouvy mezi hlavním městem Prahou a mezinárodní sítí měst ICORN, která pomáhá spisovatelům a umělcům v ohrožení a podporuje svobodu projevu v zemích, kde vládnou nedemokratické režimy. Koordinátorem projektu byla jmenována Městská knihovna v Praze.

Města zapojená v programu ICORN (International Cities of Refuge Network) poskytují ubytování těm, kteří ve své zemi čelí pronásledování, hrozí jim vězení nebo jsou v ohrožení života kvůli svým tvůrčím aktivitám, prosazování svobody projevu a snaze bránit demokratické hodnoty. Od roku 2006 se do programu zapojilo přes 70 měst (např. Berlín, Bratislava, Kodaň, Helsinky, Krakov, Oslo, Paříž, Pittsburgh) a více než 200 spisovatelů a umělců (včetně běloruské laureátky Nobelovy ceny za literaturu Světlany Alexijevič).

Původní myšlenka pochází z roku 1993, kdy International Parliament of Writers (IPW) založil The Cities of Asylum Network. Členy IPW a zakladateli původního projektu byli Václav Havel, Salman Rushdie, Wole Soyinka, Jacques Derrida, Margaret Drabble, John Maxwell Coetzee a Harold Pinter. Když byl IPW v roce 2005 rozpuštěn, zapojená města se rozhodla v této činnosti pokračovat a o rok později založila ICORN. Sekretariát ICORN sídlí v norském Stavangeru a slouží jako komunikační prostředník mezi zapojenými městy a autory. Po přijetí přihlášky od ohroženého autora předává informace Výboru pro vězněné spisovatele při Mezinárodním PEN klubu, který prověří uvedenou míru ohrožení a profesionální aktivitu.

Pokud je žádost schválena, ICORN ji nabídne městům, která aktuálně hledají nového rezidenta. Žadatel si nemůže vybrat konkrétní město, ale může pozvání odmítnout. Město pozve autora v závislosti na vlastních možnostech, kapacitě a profilu. Povinnosti členského města je zajistit ubytování pro autora a případně i jeho rodinu — a to až na dva roky —, poskytovat autorovi stipendium, uhradit náklady spojené s příjezdem a odjezdem autora, zajistit autorovi zdravotní pojištění, případně výuku jazyka nebo pracovní uplatnění, a hradit roční členský poplatek ICORN. S ohledem na bezpečnost autora je nezbytné zachovávat absolutní mlčenlivost o plánované rezidenci až do jejího začátku a v některých případech i v průběhu autorova pobytu.

*

České nakladatelství Baobab sklízí velké úspěchy v rámci letošního ročníku knižního veletrhu v italské Boloni, který je nejvýznamnější světovou akcí na poli dětské literatury. Samotný veletrh se sice bude konat od 8. do 11. dubna 2024, už nyní však známe tituly oceněné v prestižní soutěži Bologna Ragazzi Awards, mezi něž patří i dvojice knih z produkce malého rodinného nakladatelství Baobab, za kterým stojí manželé Juraj a Tereza Horváthovi.

V obrovské konkurenci 3355 titulů z několika desítek zemí zvítězila v kategorii Non-fiction kniha Myko. Kompletní zpravodaj ze světa hub od Jiřího Dvořáka s ilustracemi Daniely Olejníkové, o kterém odborná porota prohlásila: „Tato kniha působivě shrnuje současné poznatky o komplikované říši hub. Dílo je koncipováno tak, aby oslovilo čtenáře všech věkových skupin, a dokonale propojuje vědecky přesný obsah s nápaditým a moderním grafickým designem. Výsledkem je svazek bohatý na encyklopedické detaily, inovativní v rovině kompozice a k tomu vizuálně úchvatný.“ Dotyčný titul také aktuálně figuruje mezi užšími nominacemi na cenu Magnesia Litera v kategorii knih pro děti a mládež.

Zvláštní ocenění v kategorii Fiction pak bylo v Boloni uděleno knize Magdaleny Rutové Já, chobotnice, která už v loňském roce obdržela Zlatou stuhu a jejíž autorka mimo jiné i za ilustrace k této knize získala ocenění Ilustrátor/ka roku v rámci výročních cen Czech Grand Design 2023. Porota své rozhodnutí odůvodnila mj. těmito slovy: „Chobotnice-vypravěčka této výjimečné velkoformátové knihy, která se může pochlubit skvělými ilustracemi, grafikou i textem, oplývá výrazným literárním projevem. Její touha psát jde přitom ruku v ruce se smyslem pro humor a upřímnou snahou porozumět světu a jeho paradoxům.“

A to ještě není všechno — samotné nakladatelství Baobab se totiž dostalo na shortlist ceny Bologna Prize for the Best Children’s Publishers of the Year coby jedno z pěti evropských nakladatelství. V tomto případě bude ovšem vítěz vyhlášen až v průběhu samotného veletrhu.