Zahrada

„Svatý Derek z Dungeness, poustevník uprostřed divočiny nemoci,“ tak se Jarman tituloval ve své memoárové knize Modern Nature. A tak o něm píše ve svém pravidelném fejetonu pro časopis Host Marek Torčík.

Na rohu londýnské budovy Butler’s Wharf, která je schovaná hned za Tower Bridge na jižním břehu Temže, najdete modrou plaketu se jménem britského filmového režiséra a umělce Dereka Jarmana. Stojím před ní poslední den londýnského knižního veletrhu, v ruce mám foťák, přestože okolo není co fotit. Odstín plakety připomíná Jarmanův poslední snímek Blue, který znám už téměř nazpaměť, a hlavou mi proto běží úseky dialogů. Jen obrazy chybí. Film totiž žádné nemá — vlastně se obrazům vzpírá. Místo nich sestává z hodinu trvající modré plochy, dialogů a pouličního hluku.

Modrá barva ve filmu není náhodná. V době natáčení Jarman kvůli komplikacím způsobeným experimentálními a neschválenými léky na virus HIV částečně oslepl a viděl právě jen odstíny modré. Blue ale vypráví o docela jiné slepotě. Zmiňuje válku v Bosně a Hercegovině, popisuje fotografie válečných uprchlíků a hrůzu britských nemocničních pokojů během epidemie HIV. Ty ale fotografie ani film nejsou schopny předat, jde totiž o pouhé „peklo obrazů“. Blue je film o životě, o vzdoru skrytém ve zvucích a vjemech, a také o světě, který život překrývá modrým filtrem, který ho dusí.

Přemýšlím, proč pro mě Blue tolik znamená a proč je film ze stejného roku, kdy jsem se narodil, až bolestně současný. Někdy mi připadá, že je současnost jen pokřiveným obrazem minulosti. Třeba když v Česku nedávno neprošlo manželství pro všechny a poslanci jako Jan Síla označovali queer rodiče za devianty a nevědomky papouškovali slova bývalé britské premiérky Margaret Thatcher o indoktrinaci dětí. Také ke mně dnes z novin doléhají podobně násilné fotografie jako k Jarmanovi. Některé z Ukrajiny, jiné z Gazy. Je těžké při pohledu na ně necítit vztek. Snažím se myslet na katalog jedné izraelské literární agentury. Mají v něm hned několik knih palestinských autorů (je prý „důležité poslouchat, co nám druzí chtějí říct“), ale vracím se tak akorát k českým novinám předhánějícím se v nekritickém bojkotu všeho palestinského. Přitom by nám občas všem prospělo druhé na chvíli poslouchat, otevřít oči a nahlédnout za obraz, který nám média nabízejí.

Jenže místo toho je sám zavírám únavou před domem, který ničím nepřipomíná tu ošuntělou zříceninu z doby, kdy tu žil Jarman. Co se stane, když je na chvíli nechám zavřené? Po veletrhu zůstávám ještě několik dnů v Londýně a do sešitu si píšu poznámky k fotografiím míst (především zahrad a parků), s mým partnerem trávíme celé dny v Kew Gardens a na zahradních terasách Barbican Center. Snažíme se zjistit, jestli je v tomto ročním období možné dostat se do zahrady v Monk’s House, kterou Leonard Woolf ještě dlouho po smrti Virginie udržoval v nedalekém Richmondu. Ve svých denících Virginia popisuje Leonardovu neochotu alespoň na chvíli přerušit sázení kosatců, aby si poslechl Hitlerův válečný proslov. „Nepřijdu,“ pronesl tehdy. „Sázím kosatce, a ty tu budou ještě dlouho poté, co on umře.“ Připadám si zrovna tak tvrdohlavě, když odmítám otevřít zprávu s výsledky ruských prezidentských „voleb“.

Zpátky před budovou Butler’s Wharf ale přemýšlím zase nad něčím jiným. Co přesně zůstává po nás? Má vůbec cenu fotit a pamatovat si cihlovou zeď zrekonstruované budovy, ve které Jarman sice bydlel a pracoval, ovšem ani on by si dnes nemohl nájem v centru města dovolit? Vlastně tu ani nestrávil poslední roky svého života. Místo, které je s ním spojené mnohem víc, existuje daleko od turisty zaplněného Londýna, v těsné blízkosti jaderné elektrárny v kentském hrabství, ve městě Dungeness.

„Svatý Derek z Dungeness, poustevník uprostřed divočiny nemoci,“ tak se Jarman tituloval ve své memoárové knize Modern Nature a jeho černá rybářská chatrč se sytě žlutými okny pojmenovaná Prospect Cottage a spolu s ní i okolní zahrada jsou dnes téměř legendární. Mimozemská krajina sahající bez přerušení až k šedivému moři se objevuje i v jeho dřívějším snímku The Garden. Na první pohled vypadá jako nekonečná pustina, jenže mezi kamením a hlodášovými keři najdete i Jarmanovy prapodivné sochy, naplavené dřevo, rezivějící haraburdí, a především divokou výsadbu.

Samotná zahrada vznikla víceméně náhodou. Když Jarman v roce 1991 chatrč bez rozmyslu koupil, první „záhony“ byly spíše pokusy zachránit těch pár strádajících rostlin, které v okolní pustině rostly. To už byl Jarman nemocný a do Dungeness nalil poslední zbytky svého vzdoru. Na zahradách a jejich tvůrcích mě nepřestává fascinovat, že nám mohou připadat jako krásná místa bez významu, přitom jde o nesmlouvavé a radikální pokusy přinést život třeba i do místa, jako je Dungeness.

Zahrada v okolí Prospect Cottage je dnes důkazem Jarmanova boje o život. Podobně jako on bojoval s nemocí, bojovaly i okolní rostliny proti silnému větru a suchu. Chvíli to vypadalo na vyrovnaný souboj, jenže brzy se tato vzájemná rovnováha zvrátila. Zatímco květiny rozkvétaly, Derek chřadl. Nakonec zůstaly jen ony. Zůstaly svému okolí navzdory. Na fotkách z knihy, kterou si z Londýna odvážím, působí Jarman i zahrada docela neutěšeně. Jako poslední záblesky života uprostřed zničené, umírající krajiny.

Autor je spisovatel.