Zrodila se hvězda

Ještě jí nebylo 20 let, její básnický talent je nesporný, je to vnučka XY… To si přečte každý, kdo bude pátrat po tom, kým že je debutující básnířka Markéta Mikulášková, která podle svých slov začala psát básně už v 11 letech.

Podívejme se raději, co tedy text, co básnická sbírka Když zhasne obloha, jejíž název možná neodkazuje, ale určitě upomíná na Seifertovy „Lyrické glosy“ k Mnichovu, sbírku Zhasněte světla.

Markéta Mikulášková jako by nehledala, neohledávala; texty působí lyricky sebevědomě a intimně cituplně, jsou významově snadno uchopitelné, obsahově průzračné. Nepokoušejí se postihnout dobu a její ouha nebo nadosobní situaci člověka, cílí na univerzální city a oslovují přirozenou niternost a obecnou vnímavost ke světu (touží a miluje, trápí se a raduje, píše trefně anotátor) nebo opěvují přírodu.

Není třeba se nad nimi hluboce zamýšlet ani s námahou pátrat po skrytostech. Mnohé z nich těží z rytmičnosti a melodičnosti, zdůrazňují zvukovost hlásek a verše, podřizují se „přirozenému“ toku asociace (Kape Pot. / Pod krok a dále v téže strofě). Ve své přímočaré emocionalitě působí občas naivně, v pointách banálně nebo jsou patetické a hned v několika ohledech anachronické, ale jako by si toho byly vědomy a nestyděly se za to.

Básnířka nemá potřebu siláctví, racionálního gesta, obhajoby-útoku-pláče-obžaloby, není jí blízká ironie nebo jiné prostředky zlehčení či znevážení popisovaných pocitů a impresí. Ve stylu autorčina rukopisu „ni stopy“ po společenské angažovanosti nebo kritice, jak je pro mladou českou básnickou generaci příznačné — jsou to verše čistě lyrické, výjimečně reflexivní, občas nadlehčené kapkou humoru. Jenže, občas je ta prostota prostá příliš.


A tu čtenář bystře nahlédne v uspořádání sbírky střídání vln nahoru dolů (lze to připsat editorově genialitě a záměru?). Blbá báseň střídá výbornou: třeba tu s názvem „Mužská poezie“ — konečně pořádný, svébytný a výmluvný příspěvek na toto téma. V básni „Naopak“, kde si autorka hraje s termínem lucidní snění a vyslovuje prostřednictvím spálených palačinek právo na osobní, individuální vnímání reality, je hra s opačně napsanými slovy trochu marná. Následující báseň přivolávající zemřelého otce je z úplně jiného ranku a nekazí ji ani vyhrocená pointa a možná ani úvodní omletá aluze (nakresli mi do mraků to či ono). Některé texty se pokoušejí o pouhé působivé zachycení drobností, básnickou miniaturu asijského typu — jenže zas a zas srazí jim vaz obsahová banálnost, které chybí protiváha v originálním výrazu (báseň „Zimní nádech“ konstatuje, že přišel první sníh a listí už opadalo). A znovu — další dvě básně, úderné kraťasy reflektující započatou válku na Ukrajině, jako by patřily básnictvu úplně jiného formátu. A někdy se takový poetický šok z nesouměřitelnosti odehraje i uvnitř jedné básně. Srovnejte si dvojverší: „Okvětní lístky lístečky, / hladím je zmrzlými prstíčky“ s přirovnáním z téže básně „Krev rozlévá se po těle / jako řev v jeskyni“. Přečtěte si skvělou báseň „Umřeme“, která je navíc dost vtipná, a podivte se, že ji napsal a do sbírky vřadil týž člověk jako některé jiné. Žel světla v některých básních opravdu zhasla a vzniklou tmou pableskují kýče: zkrvavená těla a zlámané paže listopadových stromů, to už je něco, co lze omluvit ve školním časopise, ale méně v důstojně vypravené básnické sbírce.

Emocionální náboj básním dodává i lexikum a jeho skladba, které jako by místy patřily dávno minulým desetiletím, jak jsem výše nastínila — autorka má víc než ráda „stará slova“, archaismy a jejich vazby, která, spolu se stavbou obrazů zakončených exklamacemi s vykřičníky, jako by vypadla z Halase nebo zmíněného Seiferta, ale skoro i Vrchlického (obnažená ňadra sakur, zabořit v růž, zardělý strom, nebeské výšiny) a téměř v každém kusu následujícím (kol a kol, líce, toť, žal, sivé, pět, celičký) — zřejmě určují, co se v poezii patří, co je to poezie, čím se vyznačuje. To působí v sousedství formulačních neobratností trochu komicky (Zářící temnota poukazuje k ráně / k šípu skrz ni).


Jinými slovy, je to jistě slibný debut — a nese všechny rysy debutu, s kvalitativní nevyrovnaností a celkovou rozkolísaností v první řadě. V porovnání s jinými domácími básnickými prvotinami posledních let Markéta Mikulášková jistě obstojí. Vnáší na mladou scénu jiný úhel pohledu a jinou poetiku. Mikulášková měla štěstí, že vyrůstala v podnětném uměleckém prostředí a především že si její poezie všimli napřed Martin Stöhr a po něm Milan Ohnisko, který se stal básnířčiným mentorem a editorem její sbírky. Takové privilegium má jen málokterý náctiletý básník, možná o to také málokterý stojí a dokáže respektovat zkušeného literáta nebo redaktora, který rozpozná pučící talent a podpoří jej, čímž autorovi zvýší sebedůvěru a značně mu umete cestu.