Lístky orchideje padají pod tíhou nebes

Přinášíme básně z rukopisu ostravského básníka Martina Šenkypla.

Umělé květiny

Umělé květiny
jsem vložil do vázy a
konečně jsem pocítil
radost a uspokojení

Ten pocit bude trvat déle
než já

Umělé květiny
nezvadnou

Mají barvu bezvadnou.

 

***

Šicí stroj času
prošil mou krásu.

 

 

Růže

Jako dítě jsem mamince
kupoval k svátku,
k narozeninám,
či jen abych ji udělal radost;
růže.

Ona je obřadně ponořila
do vázy a tu vázu postavila
v předsíni na skříň – všem na odiv.

Já ji chodil pozorovat,
a krása té růže začínala
postupem dnů uvadat.

Nejprve opadalo několik
okvětních plátků,
pak celá růže uschla
a opřela své zvadlé tělo o vázu.

Myslím,
že někdy v těchto dnech,
kdy jsem pozoroval zánik té květiny,
se navždy zdeformoval
můj vztah ke kráse.

Získal jsem nedůvěru
v samotný život
a v jistých estetických ohledech
jsem zahořkl.

 

Fotosyntéza

V noci je fotosyntéza bezbranná,
květiny rostou.
Výhled do zahrady je zatarasen
topoly a nocí.

A pes vyje do té noci:
přerušuje tempo souloží a hádek
v pravidelném rytmu.

Nádech a výdech.

 

Květiny

Dnes ráno jsem se chtěl zabít. Pro dílčí úkoly jsem však na to úplně zapomněl; musel jsem zalít květiny. 

 

* * *

Lístky orchideje padají pod tíhou nebes.

Slunce je dnes tak vysoko, že se začíná podobat měsíci.

O kom mluvíme, když mluvíme o sobě?

 

Nejkrásnější báseň

Nejkrásnější báseň je ta,
ve které nejsou slova.

Zadívej se na květinu
a čti ty nádherné strofy.

Z toho ti hlava upadne,
člověče nízkej!

 

Autor je básník.

Martin Šenkypl (*1984) První básně a povídky začal publikovat již v začátcích vysokoškolského studia v ostravské revue Protimluv. Webový magazín „Čmelák a svět“ zveřejnil jeho básně i koláže, později publikoval v opavském periodiku Nové břehy, v Textech Pavla Kotrly, H_aluzích, Artiklu, A2 a dalších. Knižně je zastoupen v knize „Řezbáři stínů: almanach české poezie“ (Vladimír Stibor, 2016). Ve vlastním nákladu vydal sbírku „Neděle a jiné myšlenky“ (2014). Básnický knižní debut „Černý vesmírný popel“ (2019) vyšel u domovského nakladatelství Protimluv. Dlouhodobě se věnuje existenciálním tématům: lidské konečnosti, úzkostem a obnažování lidské podstaty. Mimo básnickou a prozaickou tvorbu se věnuje surrealistickým automatickým textům a vizuální poezii. Vytváří koláže za použití svých textů, fotografií a nalezených grafických podkladů. Měl již několik výstav.