Články od:

Hana Řehulková

|
|

Příběhy, které se zadrhly

O dějinách umění bez dějin a bez umění. Recenze knihy kritika a filozofa Arthura C. Danta Po konci umění.

Přečíst celé
|
|

Bydlíme s Heideggerem

Přední český fenomenolog Ivan Blecha představuje svou poslední knihu s velkolepým názvem Bytí a svět a důležitým podtitulem Heidegger v kontextu, v níž ojedinělým způsobem pracuje s výkladem Heideggerových úvah o architektuře, bydlení a soužití lidí ve společnosti.

Přečíst celé
|
|

Šílená civilizace, nebo civilizované šílenství?

„Chci vzdát psychologické medicíně veškerý povinný hold, avšak ne víc,“ varuje americký sociolog a historik vědy Andrew Scull v úvodu své knihy Šílenství a civilizace, která má být čímsi víc než jen „pouhými“ dějinami psychiatrie. Méně je však někdy více.

Přečíst celé
|
|

Něco s něčím souvisí

Rok 2018 byl pro brněnského barda Jiřího Kratochvila autorsky nadmíru plodný. Po zásvětním románu Bakšiš a chvalozpěvu na Milana Kunderu Je suis Paris vyšel na sklonku roku další román, metamorfická anabáze Liška v dámu. Jako v celém Kratochvilově díle se i zde snoubí tradiční vypravěčství s…

Přečíst celé
|
|

Nabokovův neskutečný život

Vydávání Nabokovových románů je vždy malou literární senzací. Nejinak je tomu se Skutečným životem Sebastiana Knighta, kterému předcházelo hned několik seriózních i pikantních vějiček vzrušujících literární nadšence.

Přečíst celé
|
|

Byl jednou jeden filolog

Jostein Gaarder se proslavil jako autor Sofiina světa, pozoruhodného a originálního úvodu do filozofie pro děti. I přesto, že se podobný literární úspěch norskému spisovateli zopakovat už nepodařilo, zůstali mnozí čtenáři, které Sofiin svět okouzlil v ten správný čas (tedy někdy kolem patnácti let)…

Přečíst celé
|
|

Když se punker usadí

Oceňovaného a vyznamenávaného Iana McEwana není nutné dlouze představovat. Makabrózní „básník perveze“, jenž si po úspěchu románu Betonová zahrada užíval roli milovaného enfant terrible britské prózy, je však již, zdá se, definitivně pryč. Jeho místo zaujal kultivovaný intelektuál dumající nad…

Přečíst celé
|
|

Bestia triumphans

Hrabalův dům v Libni musel ustoupit pražskému metru. Na místě Těsnohlídkova domu v Bílovicích je parkoviště. Co by mohlo vyrůst tam, kde v Kostelci na Hané pomalu chátrá Bezručův červený domek, zatím není jasné — ale ono už se něco najde. Památková ochrana tohoto objektu totiž byla 4. prosince roku…

Přečíst celé
|
|

Rovnice spojitosti toku

Možná si ještě pamatujete z hodin fyziky rovnici spojitosti toku: „Při ustáleném proudění ideální kapaliny je součin obsahu průřezu S a velikosti rychlosti v proudící kapaliny v každém místě trubice stejný.“ De facto to znamená, že čím víc trubici zúžíme, tím rychleji jí voda proteče. Jde vlastně…

Přečíst celé
|
|

Jasně, ale nezřetelně

Podle Descarta má lidské poznání sílu evidence tehdy, splňuje-li dvě podmínky — jasnost a zřetelnost. Kupříkladu pravdivost tvrzení „cogito ergo sum“ ukazuje nejen jakousi intuitivně intenzivní samozřejmost — jasnost —, ale je rovněž rozumově nevyvratitelné, tedy zřetelné. Jasnost samotná dle…

Přečíst celé