Články od:

Zbyněk Vybíral

|

Psychologie v Trapném případě

Umínil jsem si, že než přestanu s psaním fejetonů, ve kterých jsem proplétal literaturu s psychologií, napíšu ještě jednou na plná ústa, co si opravdu myslím: Pro naše sebepoznání, jakož i pro přemítání o druhých lidech, nám poskytuje více vodítek krásná literatura než zmíněná „věda o duši“.

Přečíst celé
|

Psychologické knihy, které nestíháme přečíst

„Mezi psychopsavci se vyskytují i podvodníci, tak jako všude. Ti, co píší pro výdělek. Cynici. Pár lidí přečetlo takovou knížku, vydalo se za hlasem vnitřního dítěte a dodnes nenacházejí to, co hledají,“ zamýšlí se ve svém fejetonu Zbyněk Vybíral.

Přečíst celé
|

Literární kalkul, nebo upřímnost?

Připadá vám psaní spisovatelů o sobě jaksi… neliterární? Místo toho, aby vymysleli svérázného pana domácího, čarodějku z Bradavic, chytrého detektiva, sáhnou po sobě samých. Píšou dopisy, deníky, memoáry, vzpomínání… Copak není hodnotnější vymyslet sofistikovanou fabuli románu?

Přečíst celé
|

Psaní o smrti a umírání

Ponechat takový název? A pokud ano, jak zajistit, že se do fejetonu vůbec někdo začte? Když text nazvu takto, nemám spíš počítat s tím, že se mu každý vyhne? Kdokoliv si chce přečíst fejeton, vybere si jiný. O lásce, o umění nebo nesčetných jiných příležitostech života. Přesto název ponechávám,…

Přečíst celé
|

Smrt by mu přinesla „jiný“ život

Přišla smrt, poslední dny už vyhlížená, aby ho převedla do jiného života. „Smrt smrtí nekončí I smrt / přináší jenom jiný život.“ Zdeněk Rieger (1947—2023) byl rodinný terapeut, manželský poradce, odborník na krizovou intervenci, na vedení psychoterapeutických skupin, psal odborné knihy, fejetony,…

Přečíst celé
|

Co se šimlem strýčka Nimry?

Když psychologové probírají osvojování si mluvy dítětem, nezapomínají zdůraznit, jak rychle si batole rozvine bohatou slovní zásobu a vyvine správné syntaktické struktury. Dítě opravdu udivuje. Již ve druhém roce si vytváří množinu velmi odlišných objektů „označovaných“ jedním a týmž „označujícím“…

Přečíst celé
|

Literární napodobování

Napodobování, mimesis, ve smyslu „obrazu“ skutečnosti, je jiným napodobováním, než o jakém budu psát. Existuje totiž i napodobování jiných autorů; touha zkusit to také — jako oni.

Přečíst celé
|

Myslet, nebo nemyslet

Nedávno jsem si při četbě knížky o depresi znovu připomněl, že sklouzávání k dichotomiím považují někteří moji kolegové psychologové a psychiatři za průvodní jev životního nastavení, které je často zdevastováno právě depresí. I bez tohoto onemocnění jde v drtivé většině o neadekvátní zjednodušování…

Přečíst celé
|

Trocha narcismu neuškodí

Podle některých expertů na rozpoznávání duševních chorob dříme narcistní porucha v každém z nás. Není divu: sebevzhlíživost se snadno páchá, pokušení bývá velké. Právem se tak dá říct, že narcismus v nás nepodřimuje, ale bděle se protahuje. A tak jsem si řekl, že své poruše popustím uzdu. Je možné…

Přečíst celé
|

Migrace budiž pochválena

„Píše se o multižánrové tvorbě. Jsou tu umělecké fúze. Tvorba ‚na pomezí‘. Nezařaditelné konceptuální a sociální umění. Rockoví muzikanti vystupují se symfonickými tělesy. Proč ne?“ Psycholog Zbyněk Vybíral se zamýšlí nad možnostmi a důležitostí migrace v umění i ve společenských vědách.

Přečíst celé
|

Souhra mezi čtenářem a knihou

Nepřestává mě udivovat, jak si někdy kniha „sedne“ s životním obdobím, ve kterém je čtena. Jak naplní potřeby nebo zarezonuje s tím, co zrovna řeším. Dolehlo na mě stárnutí, nezapírám. Stáří, blížící se zpovzdálí, je jako fronta mraků na obzoru, přibližuje se.

Přečíst celé
|

Slova jsou jen pomocná slovesa srdce

Rozumíme hlavou, tělem, srdcem, intuitivně, na základě znalostí i bez nich. Kde se bere v naší mysli rozumění? Mám štěstí, že mohu sledovat zrod rozumění u dítěte, jemuž je čtrnáct měsíců. Před dvěma týdny začalo chodit — už i venku v botách, štráduje si to mezi poli, nepadá.

Přečíst celé