|
|

Rozmazaný obraz queeru

Filip Titlbach v rozhovorech s queer lidmi prošlapuje cestu k jejich respektu až příliš zeširoka. Recenze knihy „Byli jsme tu vždycky“.

Přečíst celé
|
|

Pocta síle a kouzlu vyprávění

„‚Ostrov‘ je tedy poctou vyprávěním, ať už věrohodným, či vybájeným. Je ale také hrou zasazenou do kulis minulosti, z níž si asi chceme odnést něco i do současnosti.“ Recenze nejnovější knihy Biancy Bellové.

Přečíst celé
|
|

O myceliu a lidech

„Mojenka“ Olgy Stehlíkové, určená dětem od devíti let, se v tematicky i žánrově pestrém portfoliu autorčiny tvorby přimyká nejblíže ke knize „Kluci netančej!“, jejíž didaktickou doslovnost však překonává přirozeností a působivou metaforickou paralelou s filozofickým přesahem.

Přečíst celé
|
|

Jíst, meditovat, milovat po japonsku

Do japonského Kjóta přijíždí asi čtyřicetiletá botanička Rose, aby si vyslechla závěť svého otce. Toho nikdy nepoznala, a z cesty je tak pochopitelně otrávená. Prostředí, ve kterém se ocitne, je jí cizí. Recenze knihy „Růže sama“.

Přečíst celé
|
|

Mladé Karlovarsko

Teodor Kravál ve své třetí sbírce „Řez rybou“, jež výrazově navazuje na předešlý „Pavilon Balast“, pokračuje v originální, komplexní a ironicky groteskní lyricko-epické reflexi „světa, ve kterém žije“.

Přečíst celé
|
|

Všechno, co máme, pochází ze země

Komiksová reportáž o vytěžení kultury a území Denéů. Recenze titulu „Zaplatit zemi“.

Přečíst celé
|
|

Pražský chodec s půllitrem

Alkoholem nasáklého průvodce českou metropolí ocení pijan i abstinent. Recenze knihy „Praha ožralá“.

Přečíst celé
|
|

Široká škála obtížně uchopitelných emocí

Marka Míková si od knižní prvotiny vydané před více než dvaceti lety vyzkoušela na poli tvorby pro děti a mládež nejrůznější polohy, žánry a jejich kombinace od návodných knížek k nonsensové poezii, největší úspěchy však sklízejí její prózy, v nichž všední realitu nechává prostoupit fantaskními…

Přečíst celé
|
|

Dvanáct taktů romského blues

Dvanáctka romských autorek a autorů předkládá čtenářům v knize „Samet blues“ svůj pohled na devadesátá léta dvacátého století. Poslední titul z nakladatelství KHER nastavuje zrcadlo obecně zažitému pohledu na dekádu mezi sametovou revolucí a přelomem tisíciletí jako na zlatou éru, se kterou přišly…

Přečíst celé
|
|

Sluníčkář prepíkem

Postapo jako vlídná alternativa naší krize. Recenze nejnovější sbírky dvaceti osmi vzájemně provázaných básní Jana Škroba.

Přečíst celé
|
|

Dáma bere

Klasické románové vyprávění hodně ze života, co chtít víc? Recenze knihy „Dámský gambit“.

Přečíst celé
|
|

Inspirativní lekce báby Bedly

Markéta Pilátová ve všech svých knížkách pro děti nastoluje téma jinakosti, identity, střetávání odlišných kultur, a to na pozadí hlubokého respektu k přírodě. Ani v příběhu Báby Bedly tomu není jinak.

Přečíst celé